بخش خصوصی هزینه های سنگین ناشی از اقلام حفاظتی کرونا را چگونه تامین کند؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در متن نامه محمدرضا ظفرقندی آمده است: 

اگر در مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی و متن ابلاغی آن مصوبه دقت نظر صورت می‌گرفت، کاملاً مشخص است که موضوع مورد بحث هیچ ارتباطی به تعرفه خدمات پزشکی نداشته و بار هزینه‌های ناشی از اقلام حفاظتی مورد استفاده در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و مطب‌ها که در اثر بحران کرونا و به صورت فورس ماژور بر اساس پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده است مورد توجه و محاسبه قرار گرفته است.

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه