واکنش رئیس کل سازمان نظام پزشکی به کمپین «احقاق حقوق جامعه پزشکی»
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن کامل نوشته محمدرضا ظفرقندی به شرح زیر است:

نگرش یک‌سویه، غیر واقعی و بدون توجه به حقایق اجتماعی و اقتصادی از سوی مسئولین اجرایی و تقنینی موجب بروز مشکلات متعدد و مزمن در مسیر ادامه خدمت جامعه پزشکی کشور، به خصوص همکاران جوان و پزشکان عمومی شده است. مذاکرات و مکاتبات رسمی و مستند و پیگیری‌های مکرر سازمان نظام پزشکی با مسئولین ذیربط، برای رفع این مشکلات به نتیجه مطلوب نرسیده و واکنش مناسبی دریافت نشده است. جایگاه شغلی و مسیر خدمت همکاران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به ویژه در حیطه شغلی جوانان با تنگناهای عدیده‌ای مواجه و نظام ارجاع و پزشک خانواده علیرغم قوانین الزام‌آور در محاق توجه قرار دارند.

وضع قوانین سختگیرانه و الزام به تعهدات طولانی و غیر منصفانه در پایان هر مقطع تحصیلی، بی‌توجهی به رشد هزینه‌ها و تورم در شرایط تثبیت غیر واقعی تعرفه‌ها و نیز عدم حمایت لازم در شرایط خطیر کاری همه‌گیری کرونا، موجب یأس و نگرانی این جامعه خدوم شده است.
سلب و قبض اختیارات سازمان نظام پزشکی که در قانون سال 1383 تصریح شده بود نیز امکان حل مشکلات توسط سازمان صنفی منتخب اعضا را مسدود کرده است.

صدای اعتراض امروز همکاران جامعه پزشکی در مسیر «احقاق حقوق شهروندی جامعه پزشکی» عمدتاً به دلیل بی‌توجهی و بی‌عملی در قبال کاستی‌ها و مطالباتی است که بارها به طرق رسمی توسط سازمان نظام پزشکی به مسئولین اجرایی و تقنینی منعکس شده است. 

از نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان و نیز مسئولین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار می‌رود استماع و توجه به مشکلات همکاران عزیز و دلسوز را در اولویت جدی برنامه‌های خود قرار دهند و در جهت حل و رفع این کاستی‌های مزمن اهتمام شایسته مبذول نمایند. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه