بی پرده با رییس کل
از آنجا که نگاه ویژه شما برآمدگان از نظام سیاسی از هر دسته و گروه که بوده اید به صداها و آواهای مستقل جز با تحقیر و خوار سازی و از موضع مسلمان تری و انقلابی تری و با ایمان تری نبوده است هیچگاه زمینه گفتگوهای برابر، مستمر و مبتنی بر احترام متقابل فراهم نیامده است.

حواریون پرستنده کیش شخصیت جنابعالی نچنان غرق در رفتار خود هستند که حتی نتوانستند بین شخصیت حقوقی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شخصیت حقیقی هماهنگ کننده ارشد گروه تفاوت قائل شوند و البته با هماهنگی شما پایگاه خبری گروه پزشکان و قانون که تنها پایگاه تخصصی صنفی خبری رسمی در حوزه پزشکی است را در ۱۱ ماه اخیر (به جز یک مورد) در تحریم قرار داده اند و البته چون ملکشان سیب میخورد آنها تمایل به دراوردن درخت از جای دارند و سخنانی مایه خجالت میگویند.  
این سیاق جنابعالی و دوستانتان  سبب گردید که مجبور شویم بی پرده با شما در قالب یک خطابیه سخن بگوییم. 

جناب رئیس کل 

ارسال نامه برای معاون اول برای انتقال حق تعرفه گذاری بخش خصوصی در شش ماه مانده به پایان دولت دوم حسن روحانی به چه منظور است؟ 
البته میدانیم که شما علاقه ای به پاسخگویی به آحاد صنف ندارید و اگر تبیین راهبرد هم بخواهید بکنید در جمع حواریون خود میکنید اما این یک بار را استثنائا پاسخ دهید که دولتی که جزو بازیگران اصلی کمیته سلامت آن در دوره کمپین انتخابات دور دومش بودید در شش ماه آخر دوره‌اش چه کاری میتواند برای سیاسی‌ترین و مناقشه برانگیزترین موضوع جامعه پزشکی بکند؟ 
دولتی که شما حتی نتوانستید در ستاد بحران کرونایش عضو شوید، با ارسال کدام لایحه و یا استفساریه قرار است قانون برنامه پنجم و قانون دائمی شدن احکام برنامه های توسعه و قانون برنامه ششم را به نحوی تغییر دهد که مقصود شما حاصل آید؟ 
جناب رییس کل به ما نگویید که حرفهای انتخاباتی نمیزنید چون نیروهای مستقل و فعالان مدنی حد قدرت و توانایی های شما را بخوبی میشناسند و ترکیب مجلس را هم میدانند و  از میزان تقابل مضحک رییس دولت و رییس مجلس هم که همه مردم ایران اگاه هستند. 

جناب رئیس کل 

آیا جامعه پزشکی اینک باید با شور و اشتیاق و هیجان و افتخار باید پشت سر این نامه بی موقع و دیر هنگام  شما جمع شود و برای تحقق آن فعالیت کند؟ و اگر نکرد و آن را یک رفتار تبلیغاتی ارزیابی کرد شما و دوستانتان آن را ناسپاسی جلوه دهید؟ 

اقای دکتر ظفرقندی 

شما می دانید که سنگ بزرگ را برداشته اید که علامت نزدن است اما همچون حسن قاضی زاده هاشمی زیرکانه از کار شدنی تر گریختید چون درگیری با دولت را لازم داشت. 
در همان ماه های اولیه شروع دوره جدید سازمان، نمایندگان گروه پزشکان و قانون با شما در دو جلسه ملاقات کردند و شما را از موضوعی مطلع کردند که حتی از آن خبر نداشتید:
" تکلیف دولت برای فرستادن لایحه شرح وظایف و ترکیب اعضای شورای عالی بیمه سلامت " 
لایحه ای که دولت احمدی نژاد برای مجلس فرستاده و دولت کاندیدای شما آن را باز پس گرفته بود و نه تنها دیگر آن را نفرستاد بلکه عملا تلاش کرد تا آن را به محاق ببرد.
شما که بابت ترکیب شورای عالی بیمه سلامت ناله‌های تضرع آمیز می‌کنید و ادبیات مشابه وزیر سابق را به کار میگیرید، بفرمایید در ۳.۵ سال اخیر و علیرغم حداقل ۵ بار تذکر گروه پزشکان و قانون در مقابل پیگیری این موضوع با این مقدار اهمیت چه کردید؟ 
شما در ملاقاتی رو در رو به نمایندگان گروه قانون فرمودید که به اندازه کفایت، سیاست ورزی کرده‌اید؛ لطفا بفرمایید که بر اساس کدام  محاسبه سیاسی (به جز فعال نشان دادن خود) تصور نمودید که دولت مستعجل و فشل دوازدهم که تکلیف قانونی خود را ۷.۵ سال انجام نمیدهد به یکباره شیفته درخواست شما می‌شود و سر از پا نشناخته برایتان لایحه تدوین میکند؟
اگر برای ثبت در تاریخ بود چرا این تاریخ؟ 
و چرا پیگیری لایحه مربوط به شرح وظایف و ترکیب شورایعالی بیمه سلامت ارزش ثبت نداشت؟ 

جناب رئیس کل 

ممکن است آحاد صنف مجبور شوند که نامه شما را که در بدترین زمان ممکن نوشته است حمایت کنند ولی اطمینان داشته باشید که اگر هم رخ دهد از بغض دیگری است و حبی در کار نیست. 

گروه پزشکان و قانون بی پرده اعلام می‌کند که از هر اقدام قانونی، مدنی (سلبی یا ایجابی) در مورد بازپس گیری تعرفه بخش خصوصی برای نهاد‌های صنفی بی قید و شرط حمایت خواهد کرد ولی این اقدام جنابعالی سبب ذخیره دنیوی برایتان نخواهد شد و به ذخیره اخروی هم که فقط ما مردمان عادی نیاز داریم.  

و من الله التوفیق

پایان پیام/

مطالب مشابه