چگونگی ریشه‌کنی ویروس توسط واکسن از سیستم تنفسی فوقانی را تشریح کنید
تا آنجا که دانش اعضای هیئت اجرایی گروه اجازه می‌داد و بررسی‌هایی که انجام شد، هیچ واکسنی شیوه زدایش  (eradication) عامل آلوده کننده از بدن را انجام نمی‌دهد و این کار به عهده آنتی بیوتیک‌ها یا ویروس‌کش‌ها و یا انگل‌کش‌ها است. 

اینکه چگونه واکسن کرونا ساخت موسسه رازی می‌تواند این زدایش را انجام دهد، بر ما پوشیده است. 
با توجه به اهمیت این موضوع برای ما پزشکان و به‌خصوص نقش آن در سلامت پدران، مادران، همسر، فرزندان و نزدیکان شغلی ما و تاثیر بسزای آن در سرنوشت آنان، از رییس موسسه رازی مصرانه درخواست می‌کنیم شیوه اثر زدایشی این نوع استنشاقی را توضیح داده و واکاوی نمایند. 

خبرنگار پایگاه خبری گروه نیز از همین امروز تلاش خواهد کرد که با ایشان مصاحبه اختصاصی در این زمینه انجام دهد.

۲۱ بهمن ۹۹

پایان پیام/

مطالب مشابه