باید مطابق با نرخ تورم روی اجزای تعرفه های پزشکی کار کنیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی موضوع تعیین تعرفه ها منطبق با هزینه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: آنچه مسلم است، تعرفه ها یکی از محورهای اصلی اقتصاد سلامت است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، با آسیب هایی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اصلاح تعرفه ها برای ماه های پایانی سال ۹۹ افزود: هر چند توانستیم تعرفه ها را برای سه ماه پایانی سال حدود ۸ درصد افزایش دهیم اما واقعیت این است که طی سنوات اخیر جز حرفه ای فقط ۵ درصد رشد داشته است که باید اصلاح شود.

به گزارش مهر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در پایان گفت: باید مطابق با نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد روی اجزای تعرفه ها کار کنیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۰ تعرفه ها را به میزان واقعی خود نزدیک کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه