خفتگان کهف
این خفتگان سیصد ساله هنوز هم باور ندارند که سکه‌هایشان دیگر مقبول بازار نیست و حتی محافظه‌کارانه ترین و اقلی‌ترین  تخمین‌هایی که جامعه پزشکی در مورد تعرفه‌های خود در ذهن دارد، عدد بالای ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

تعرفه‌گذاران خواب آلود با یک چشم باز و یک چشم بسته به این بازار خیره شده‌اند ولی نمی‌دانند که جامعه پزشکی در مرحله‌ای است که چشمان خود را کاملا باز کرده و دیگر راضی به پذیرش هر تحمیلی نیست.
 
خوش‌خيالي پاتولوژيك عزيزان تعرفه‌گذار تا بدان حد است كه انتظار دارند جامعه پزشكی با اين جيفه قليل در طرح عظيم نسخ الكترونيك‌شان هم  مشاركت جهاد‌ی داشته باشد.

در ابتدای سال، گروه پزشکان و قانون اعلام نمود که تمکین به تعرفه رسمی را خلاف قواعد شرعی و عقلی و قانونی می‌داند و عدم تمکین را بخشی از راهبرد مقاومت مدنی انتخاب نموده است و راهکاری به نام سوراخ کردن متوالی پنیر سوییسی (بی اعتبارسازی تعرفه رسمی) را ترویج نمود.
 
گروه‌های متعدد پزشکی با اعلام عددهای متنوع که با ارزیابی‌های خود به آن رسیده بودند، این مسیر را ادامه دادند که یکی از مهم‌ترین آنها بیانیه بسیار روشنگرانه جامعه جراحان ایران بود. 

تعرفه‌گذاران باید بدانند که هر چه بیشتر در خواب بمانند و یا خود را به خواب بزنند، شکاف‌ها عمیق‌تر و امکان حل و فصل مدبرانه کار کمتر خواهد شد. 

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌کند که واکنشش به اعلام هر عدد غیرواقعی و نادرست برای تعرفه سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ صریح و روشن خواهد بود. 
ما اعلام می‌کنیم که مسئول هر نوع آشوب و گسیختگی در بازار تعرفه‌ها به عهده تعرفه‌گذارانی خواهد بود که توان ادراک وضعیت خطیر تاب‌آوری مراکز و بنگاه‌ها را نداشته و بر نظرات متعلق به قبل از خواب سیصد ساله خود پای می‌فشارند.
 
یاداوری این نکته لازم است که تمام ارزیابی‌ها و محاسبات در حال حاضر با احتساب وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و در نیمه دوم سال و پایان مهلت قانونی دولت و حذف ارز ترجیحی، موج دیگری از هزینه‌ها بر سر بنگاه‌ها و مراکز مختلف خواهد ریخت. 

هر چه زودتر از خواب بیدار شوید تا واقعا دیر نشده است.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه