بی‌نظمی مطلق
در حالی‌ که گزارش‌های موردی حاکی از واکسیناسیون افراد متفرقه‌ی خارج از گروه‌های خطر به گوش می‌رسد، بسیاری از پرسنل کادر درمان در اورژانس‌ها، بخش‌های مراقبت ویژه، بخش‌های کرونایی و...که نقطه تلاقی بحرانی با کووید ۱۹ با حداکثر بار ویروسی تلقی می‌شود، رنگ واکسن را هم به خود ندیده‌اند... 

رسیدن به حداکثر ۱۰ درصد اهداف تبیین شده، واکسیناسیون بدون اولویت در کنار موارد واکسیناسیون متفرقه خبر از بی‌نظمی مثال زدنی! و عجیبی در وزارت بهداشت دارد.
اراده‌ای که نسبت به حیات و سلامت کادر درمان  بی‌توجه بوده، از کادر درمان در برابر کرونا تصور گوشت دم توپ و سپر انسانی را دارد.

مسوولین وزارت بهداشت در جریان باشند که پس از شروع برنامه واکسیناسیون در دنیا، مسوولیت هرگونه مرتالیتی و مربیدیتی در میان کادر درمان که مربوط به کاهلی آنان در انجام واکسیناسیونِ موثر باشد مستقیما برعهده‌شان بوده، اقدامی عمدی تلقی شده و قابلیت پیگیری قضایی و قانونی دارد.
چرا به خاطر شکست نود درصدی برنامه از پیش تعیین شده تلقیح واکسن شاهد هیچ‌گونه توضیحی نیستیم؟!
 چرا حلقه ارشد مدیریت وزارت بهداشت برای حفاظت از جان هزاران نفر از گروه‌های خطر به عنوان وظیفه‌ای مسلم، مهر سکوت بر لب زده است؟ 

پایان پیام/

مطالب مشابه