قانون‌شکنی با طعم سلیقه شخصی
او می‌گوید که پاکبانان با زباله بیمارستانی سروکار دارند در حالی که همه می‌دانند که در شهرهایی که پاکبانان مورد تزریق قرار گرفته‌اند سامانه‌های خاص برای تخلیه زباله پزشکی وجود دارد و اگر هم اولویتی باشد فقط مربوط به اعضای آن سامانه خواهد بود و بس.

گروه پزشکان و قانون بارها نگرانی خود را از قانون‌شکنی مسئولین مختلف در مورد سند واکسیناسیون اعلام نموده و هنوز هم معتقد است که رفتار با این سند، سلیقه‌ای و خارج از قواعد است و باعث آشفتگی شدید در ماجرای واکسیناسیون خواهد شد و جز از بین بردن ته مانده اعتماد، چیزی رخ نخواهد داد.
 
گوش‌هاتان را باز کنید؛ و ما را کور فرض نکنید.

ششم فروردین ۱۴۰۰

پایان پیام/

مطالب مشابه