تحقق دردناک یک پیش‌بینی
- نبود اولویت تببین شده در بین کادرهای سلامت 

- اعمال قدرت کارگزاران سیاسی منطقه‌ای 

- رفتار سیاسی، نمایشی و غوغا محور‌ وزارت بهداشت و درمان و وابستگانش درمورد  واکسیناسیون گروه‌های با اولویت‌های بعدی

- عدم پاسخگویی نسبت به چرایی تفاوت بارز در واکسن وارد شده و واکسن تلقیح شده 

- عدم وجود شفافیت در اطلاع‌رسانی در مورد نحوه‌، تعداد و نوع واکسن تزریق شده به شکل آنلاین 

وزارت بهداشت و درمان همانگونه که انتظار می‌رفت ناتوان و عاجز از رفتارهای‌های مدیریتی ایجابی است و حداکثر توانش در عنوان نمودن رفتار‌های سلبی و تحدیدی است که آن هم با شیوه تضرع آمیز و التماسی اجرا می‌شود.

گروه پزشکان و قانون علی‌رغم آنکه بر این موضوع اشراف دارد که امور مربوط به کووید در کشور گرفتار تصمیم‌گیری‌های بیرون سازمانی و حاکمیتی است اما نقش مجریان را جدی و پر ایراد ارزیابی می‌کند و آنها را هم در بوجود آمدن این آنارشی مطلق دخیل می‌داند و‌ اثر بی‌لیاقتی را بیشتر از بی‌اختیاری ارزیابی می‌کند.

هشتم فروردین 1400

پایان پیام/

مطالب مشابه