حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از ظرفیت های مختلف تصاویر دیجیتال
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه قاسم جان بابایی در ذیل آمده است:

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه