تناقض تا کجا؟!
از سویی دائما هشدار داده می‌شود که کشور هنوز در موج چهارم است و امکان سوار شدن جهش‌های متنوع دیگر وجود دارد و از سویی دیگر امکان تجمع وسیع عده‌ای جوان و نوجوان فراهم می‌شود که بنا به طبیعت و اقتضای سنی در انجام مراقبت‌ها و احتیاطات بهداشتی، اهتمام و توجه کمتری دارند. 

 با آنکه خطرات جدی بیماری در این سنین کمتر است، اما تبدیل گسترده جوانان و نوجوانان به ناقلین کووید و فرستادن آنها به درون خانواده‌ها، هیچ مبنای عقلایی ندارد و انجام  متمرکز امتحانات مقاطع ویژه به شکل الکترونیک هم امری ناشدنی نیست. زیرا اموری بسیار پیچیده تر در کشور در همین مدت به این شیوه انجام گردیده است. 

گروه پزشکان و قانون ضمن ابراز پیوستگی با نگرانی خانواده‌های دانش‌آموزان این مقاطع و درک موقعیت آنها مخالفت خود با رفتارهای متناقض با مبارزه با کووید را در هر صحنه‌ای اعلام می‌کند.

شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه