در فرآیند بازنگری ضوابط مربوط به داروخانه ها، نظرات داروسازان اخذ شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قاون (پالنا)، محمدباقر ضیا گفت: با توجه به نقش حیاتی داروخانه ها در نظام سلامت کشور و حساسیت هایی که نسبت به عملکرد و فعالیت های داروخانه ها وجود دارد، توقع انجمن داروسازان ایران این است که سازمان های دولتی، پیش از اصلاح و تغییر آیین نامه ها نسبت به اخذ نظرات مشورتی انجمن داروسازان ایران اقدام کنند.

رییس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: این موضوع خصوصا در رابطه با سازمان غذا و دارو از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که بسیاری از فعالیت های داروخانه ها، به صورت های مختلف با سازمان غذا و دارو و آیین نامه های آن در ارتباط است، ماده 3 قانون بهبود کسب و کار و همچنین ماده سه قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ناظر بر این خواسته است و ما توقعی فراتر از قانون نداریم.

وی افزود: سالهاست که داروسازان و همچنین داروخانه های سراسر کشور، به معنای واقعی تحت فشار هستند و مشکلات اقتصادی، تاخیر در پرداخت ها، بیماری کرونا و ده ها معضل دیگر توان آن ها را فرسوده کرده و اینکه چشم باز کنند و ببینند آیین نامه هایی که فعالیت داروخانه ها بر آن ها استوار است، ناگهان تغییر کرده، از انصاف به دور است، برخی گمانه زنی ها موجب شده که سوال ها و نگرانی هایی بابت تغییرات آیین نامه ها و ضوابط سازمان غذا و دارو در خصوص داروخانه ها میان داروسازان به وجود آید و لازم است که پیش از تشدید این مباحث و انحراف موضوع، به این اصل مهم ماده 3 قانون بهبود کسب و کار توجه شود.

به گزارش ایسنا ضیا در پایان تصریح کرد: تقاضای مشخص ما این است که سازمان غذا و دارو قبل از ابلاغ هر آیین نامه یا ضابطه ای مربوط به داروخانه ها، نظر انجمن داروسازان ایران را به عنوان تشکل صنفی مرتبط اخذ و مورد توجه قرار دهد، نه اینکه نماینده صنف به جلسات بازنگری آیین نامه ها دعوت نشود و یکباره بدون اخذ نظرات صنف، آیین نامه ای ابلاغ شود که همه را شوکه کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه