ممنوعیت اقدامات دندانپزشکی تحت بیهوشی در مطب ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در ذیل آمده اس
 
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه