دستیاران نیازمند پایگاهی هستند تا مطالباتشان بصورت مدنی و قانونی پیگیری شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا ظفرقندی در پنجاه و دومین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به مشکلات عدیده دستیاران و تشکیل کارگروه فوری از سوی سازمان نظام پزشکی برای سازماندهی به معضلات این قشر گفت: جلساتی با نمایندگان دستیاران تشکیل داده و مشکلات آنها را بصورت آیتم بندی استخراج نمودیم و در جلساتی که با مسئولین وزارت بهداشت نیز داشتیم به لحاظ کارشناسی معضلات این گروه حول سه محور اصلی معیشتی، حقوقی و آینده شغلی دسته بندی شد و بطور مشخص 45 آیتم داریم که مباحث کارشناسی و عملی روی این موارد در حال بررسی و انجام است.

وی به مصوبات شورای عالی نظام پزشکی در خصوص دستیاران اشاره کرد و افزود: تخفیف یا عدم دریافت حق عضویت و در نظر گرفتن فشار روانی حاصل از معیشت و شغل تلقی کردن دستیاری از جمله مواردی است که همواره از سوی شورای عالی سازمان مورد توجه قرار گرفته است، در حال حاضر دفتر دستیاری در این سازمان به منظور پیگیری مطالبات دستیاران فعال است، دستیاران نیازمند پایگاهی هستند تا مطالباتشان بصورت مدنی و قانونی پیگیری شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با گریزی به مصوبه طرح جوانی جمعیت اظهار کرد: با انجمن های مرتبط از جمله اخلاق پزشکی، ژنتیک و زنان وارد مذاکره شده و جلساتی داشتیم تا از نظر فنی و کارشناسی ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد، این قانون 75 ماده دارد که 51 ماده آن تاکنون مورد بازبینی قرار گرفته و نکات اصلاحی مطرح شده است.

ظفرقندی در خصوص واکسیناسیون اعضای سازمان نظام پزشکی گفت: واکسیناسیون کادر درمان بخش خصوصی کاربزرگی است که با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی در حال انجام است و سبب ارتباط خوبی بین جامعه پزشکی و سازمان شد، در خصوص واکسیناسیون پرسنل مراکز درمانی و مطب ها نیز پیگیری های لازم  انجام شده و در حال جمع آوری اطلاعات آنان هستیم تا به وزارت بهداشت منتقل کنیم و بزودی واکسیناسیون آن ها نیز انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان در خصوص نسخه الکترونیک اظهار کرد: اجرای نسخه الکترونیک تکلیف قانونی مجلس و قانون برنامه است که اجرای آن به دولت "وزارت بهداشت و بیمه ها" محول شده است و سازمان نظام پزشکی نقش اجرایی در این زمینه بر عهده ندارد، اما نظرات کارشناسی خود یعنی اقدامات ضروری و تسهیلی را جهت تعامل منطقی تر بیان می کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه