بانگ بر زد غیرت حق کای صفی / تو نمی‌دانی ز اسرار خفی
گروه پزشکان و قانون اخطار می‌کند که آنانی که از اسرار خفی بی‌اطلاعند، بهتر است دهان‌هایشان را بسته نگاه دارند تا سامانِ گسیخته و آشفته سلامت که هنوز‌ از کرونا سر برنیاورده، به چاه‌های دیگر نیفتد و به کلی متلاشی نگردد. 

حوزه سلامت در یکی از سخت‌ترین دوره‌های خویش است و بین حیات و ممات حرفه‌ای در تعلیق است خلق مصیبت‌های بیشتر با رفتارهای غیر‌علمی تکلیف کار را یکسره خواهد کرد.

از قصدتان برای «طلا» کردن سلامت ممنون هستیم؛ اجازه دهید همین «مس» بمانیم فعلا.
 26 خرداد 1400

پایان پیام/

مطالب مشابه