رشد ۳۲ درصدی آرای ماخوذه هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی نسبت به دوره قبل
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی گفت: تعداد اعضای نظام پزشکی در دوره هفتم 234 هزار نفر بود که با 27 درصد رشد در دوره هشتم به 297602 نفر رسیده است.
 
رییس ستاد مرکزی اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در این دوره حدود 297602 نفر عضو واجد شرایط حضور داشتند که حدود 6 هزار نفر داوطلب عضویت در هیات مدیره سطح کشور شدند که معادل 2 درصد از کل اعضا نظام پزشکی است.
 
وی افزود: تعداد 222 شهرستان دارای شرایط هیات مدیره نظام پزشکی در دوره هشتم هستند که از این تعداد برگزاری انتخابات در 16 حوزه به انتخابات میان دوره ای موکول گردید، در مجموع 222 حوزه موجود 146 حوزه دارای هیات مدیره 11 نفر و 76 حوزه دارای هیات مدیره 17 نفره هستند.
 
به گزارش وبدا جان بابایی در پایان گفت: تعداد آرای مأخوذه در دوره هشتم حدود 71500 می باشد که نسبت به دوره قبلی که مجموعاً 54000 نفر بوده حدود 32 درصد رشد داشته است و لازم به ذکر است آمار موجود دوره هشتم منهای آمار شهرهای میان دوره ای است.

پایان پیام/

مطالب مشابه