کمتر از یک درصد پزشکان بیش از تعرفه تعیین شده از بیماران هزینه می‌گیرند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا خردمند دریافت هزینه از بیماران خارج از تعرفه را تخلف از قوانین دانست و گفت: در این زمینه نهاد‌های نظارتی پس از بررسی و گزارش، با چنین پزشکانی برخورد می‌کنند.

وی با رد گسترده بودن پزشکانی که بیش از تعرفه تعیین شده از بیماران هزینه دریافت می‌کنند اظهار کرد: میزان دریافت خارج از مقررات و زیرمیزی بسیار اندک است و در واقع موضوعی نادر محسوب می‌شود. مجموعه آمار‌ها در سازمان نظام پزشکی، کمتر از یک درصد در تمام کشور را برای پزشکان متخلف نشان می‌دهد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نظارت و ارائه گزارش درباره تخلفات پزشکان را بر عهده وزارت بهداشت دانست و گفت: سامانه ۱۹۰ در این زمینه فعال است و به صورت دقیق و پیگیر گزارش‌های رسیده را پیگیری می‌کند. برخورد با پزشکان متخلف در تمام کشور توسط نهاد انتظامی سازمان نظام پزشکی و وزارت دادگستری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی خردمند در پایان با تاکید مجدد بر درصد اندک زیرمیزی گرفتن پزشکان گفت: البته مسئولین هم باید در نظر بگیرند که باید تعرفه‌های پزشکی واقعی شود و پوشش دهنده مطب‌ها باشد. کسی که فوق تخصص جراحی دارد به دلیل بالا بودن هزینه‌های مطب خود، مجبور به بستن آن است، بنابراین اگر دولت‌ها تعرفه‌های پزشکی را واقعی نکنند، همواره با مشکل دریافت هزینه‌ها بیش از تعرفه‌ها مواجه خواهیم بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه