ضررو زیان ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی را کدام نهاد یا ارگان جبران می کند؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور جعفري نمین با اظهار تاسف از این که سازمان نظام پزشکی تنها صنفی است که با پایبندي به قانون دچار محدودیت می شود گفت: از ابتداي سال جدید قیمت ها و دستمزدها افزایش یافته و دچار تغییرات اساسی شده است اما بلاتکلیف ماندن تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی باعت سردرگمی و به تبع آن زمینه ساز برخی از تخلفات می شود، ضروري است دولت با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف و اعلام تعرفه هاي پزشکی اقدام نماید.

وي با گلایه از تاخیر شوراي عالی بیمه و دولت در اعلام تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی افزود: طی چند ماه اخیر بویژه از ابتداي سال جدید شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها ، افزایش دستمزدهاي کارگري و نیز حذف ارز ترجیحی بوده ایم که موجب گران شدن اقلام و تجهیزات پزشکی شده است که به تبع آن مراکز درمانی و مطب ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.

رئیس شوراي عالی نظام پزشکی تصریح کرد : متاسفانه تعرفه هاي پیشنهادي سازمان نظام پزشکی مورد توجه واقع نشده و مشخص نیست ضرر و زیان وارده در این خصوص را چه ارگان یا نهادي باید جبران نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جعفري نمین در پایان ضمن هشدار نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادي در مراکز درمانی بخش خصوصی گفت: ادامه این روند و بی توجهی دولت به معیشت و تعرفه هاي جامعه پزشکی موجب تعطیلی و ورشکستگی مراکز درمانی و مطب ها و نیز افزایش درخواست مهاجرت جامعه پزشکی خواهد شد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه