نظارت‌های بهداشتی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل تشدید می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشنامه کمال حیدری به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور آمده است: با عنایت به شروع فصول گرم سال، تعطیلات تابستانی و افزایش حجم سفرهای داخلی و در راستای کنترل و کاهش طغیان های احتمالی ناشی از شیوع بیماری های منتقله از آب و غذا به ویژه  طغیان بیماری های اسهال و التور و کنترل بیماری کووید19، تشدید نظارت های بهداشت محیطی هدفمند از مراکز تهیه، طبخ، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، بین راهی، اقامتی و مراکز و اماکن مشابه و همچنین سامانه های آبرسانی، استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی در قالب اجرای برنامه تشدید نظارت ها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل از ضروریات و مورد انتظار می باشد.
 
در ادامه این بخشنامه بر تامین و حفظ سلامتی آحاد جامعه و دسترسی به آب و غذای ایمن و سالم و همچنین برخورداری از فضای مناسب و بهداشتی در اماکن عمومی، بین راهی، اقامتی و امثال آن با اولویت کنترل بیماری کووید19 و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و برنامه ریزی علمیاتی برای اجرای برنامه مذکور تاکید شده است.
 
معاون بهداشت در ادامه این بخشنامه تصریح کرده است: رعایت مفاد دستورالعمل تشدید نظارت ها و دستورالعمل بازرسی هدفمند و به کارگیری از حداکثر توان کارشناسی، تجهیزات پورتابل بازرسی، یونیفرم و خودرو متحدالشکل با نصب لگوی بهداشت و امکانات دانشگاهی به منظور اجرای صحیح برنامه مورد انتظار می باشد. 
 
بر اساس این گزارش اولویت های اجرای برنامه به شرح زیر اعلام شده اند: 
 
1_ حضور فعال همه رده های کارشناسی و بازرسی از ستاد معاونت بهداشت تا سطح مراکز خدمات جامع سلامت در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل طبق دستورالعمل پیوست
 
2_ رسیدگی به شکایات مردمی ثبت شده در سامانه 190 
 
3_ اطلاع رسانی تلفن های سامانه190 با اولویت مشکلات موجود در مراکز و اماکن حساس "مطابق دستورالعمل پیوست"
 
4_ کنترل بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سطح عرضه به منظور پیشگیری از بروز طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا  به ویژه طغیان بیماری های اسهال و التور
 
5_ بازرسی هدفمند از مراکز و اماکن حساس، سامانه های آبرسانی، استخرهای شنا و شناگاههای طبیعی نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب و تشدید کنترل کیفی آب و پروتکل های بهداشتی
 
6_ ثبت نتایج بازرسی بهداشتی و نمونه برداری در سامانه های موجود
 
7_ نمونه برداری هدفمند از مواد غذایی سنتی و صنعتی در سطح عرضه
 
8_ توجه به نظارت بر سرویس های بهداشتی به ویژه سرویس های بهداشتی بین راهی
 
9_ نظارت بر برنامه خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن دارای کارشناس مشاور بهداشت محیط و قرارداد با دفاتر خدمات سلامت 
 
10_ استفاده از توان بخش خصوصی در ساعات اداری و غیر اداری در صورت ضرورت
 
همچنین پشتیبانی و تامین اعتبارات اجرایی برنامه با توجه به حضور همکاران در ساعات غیراداری وروزهای تعطیل "از ساعت 8 لغایت20 در برخی از مناطق با توجه به موقعیت مکانی و زمانی تا ساعت 24 شب توسط دانشگاه / دانشکده قابل تغییر می باشد" مورد انتظار می باشد. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه