ارتقاء کیفیت پزشکی کشور در گرو بهره گیری از مشارکت جمعی صاحبنظران است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، منصور جعفری نمین در همایش ملی روز پزشک که در همدان برگزار شد با اشاره به این که روز پزشک فرصت مغتنمی است که با حضور همکاران، بزرگان و مسئولین چالش ها و فرصت های نظام سلامت مورد توجه قرارگیرد گفت: آن چه که امروز از وضعیت حاکم بر نظام سلامت و جامعه پزشکی استنباط می شود در تطبیق با شرایط حاکم بر جامعه و وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور نوعی واگرایی و دور شدن از ساختار مشورت و سپردن امور به نظرات کارشناسان در عرصه تصمیم سازی ها است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: اگر امروز با مشکلات متعدد در بحث اقتصاد درمان، اخلاق پزشکی و آینده نگری در تدوین قوانین و مقررات مواجه هستیم ناشی از همین عدم توجه به منطقی ترین اصل تصمیم گیری یعنی مشورت و مشورت پذیری در کشور است، جامعه پزشکی کشور دارای یکی از اصولی ترین ساختارهای نظام صنفی در کشور است، تمام ارکان سازمان نظام پزشکی با از حوزه شهرها تا سازمان مرکزی با انتخاب و رای مستقیم همکاران تعیین می شود و علی رغم برخی اشکالات و ایراداتی که دارد باز همچنان این ساختار متضمن و محقق کننده تصمیم گیری ها بر پایه مشارکت عمومی همکاران و اصل مشورت در این جامعه مهم صنفی است.

وی افزود: امروز نیاز داریم با برگزاری برنامه های مختلف، گفتگو های موثر، تدوین بسته های عملیاتی و کار روی رسانه این پیام مهم را منتقل نمائیم که نیاز امروز همه بازگشت به اصل مشارکت جوئی و مشورت در امور است، راه نجات کشور و نظام سلامت همین مسئله خواهد بود و شورای عالی نظام پزشکی با توجه کردن به همین اصل مهم و ساختار انتخابی خود در دوره کنونی خط مشی خود را چه در بحث شفافیت و چه نظارت بر سازمان و همچنین تدوین قوانین و مقررات مرتبط، اخذ نظرات کارشناسی پزشکان قرار داده است و معتقدیم اعضای سازمان نظام پزشکی های کشور در ارتباط گیری با سایر همکاران خود در استان ها و رساندن نظرات جامعه پزشکی به سازمان بیش از پیش مساعدت نمایند.

جعغری نمین با گریزی به مبحث کرونا و مجاهدت های غیرقابل وصف جامعه پزشکی گفت: دوران کرونا این فرصت را برای کشور ایجاد کرد که با مشکلات و چالش های حاکم بر جامعه پزشکی بصورت مستقیم آشنا شوند و بصورت عملی سختی هایی که روزانه جامعه پزشکی با آن مواجه است لمس کنند، در کنار مصیبت هایی که بر کشور گذشت این امیدواری وجود داشت که مقوله سلامت این بار بصورت زیربنایی مورد توجه قرار گیرد و همان طور که نظرات کارشناسی جامعه پزشکی از بروز خسارتهای جبران ناپذیر در دوران کرونا جلوگیری می کرد این بار نیز در مقوله مشورت و تدوین قوانین مرتبط به این اصل توجه شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی رئیس شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: شورای عالی نظام پزشکی در بحث طرح ها و قوانینی که در مجلس و دولت مطرح می شود نظیر طرح های افزایش ظرفیت پزشکی، طرح جوانی جمعیت، ممنوعیت غربالگری، نسخه الکترونیک و الزام جامعه پزشکی به عقد قرارداد با بیمه ها و امور مالیاتی نظر کارشناسی و راهکارها و پیشنهادات همکاران از سراسر کشور را بصورت منسجم و مدون از طریق سازمان نظام پزشکی اعلام رسمی می نماید، شورای عالی نظام پزشکی بر این اصل مصر است که تنها را ه برون رفت از مشکلات و ارتقای کیفیت پزشکی در کشور بهره گیری از مشارکت جمعی دانشمندان و صاحب نظران علمی و اجرایی کشور است و از همین تریبون مجددا از همه تصمیم گیران کلان کشوری استدعا دارم برای آینده بهتر کشور اصل مشارکت جمعی و مشورت را به نظام تصمیم گیری جامعه بازگردانند، امیدوارم در پرتو عنایت حق و تلاش جمعی جامعه ای مترقی و عاری از بیماری داشته باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه