وضعیت مطلوبی برای سالمندان در کشور متصور نیستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رضا اسدی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت مطلوبی برای سالمندان در کشور متصور نیستیم گفت: بیشترین نگرانی ما برای سال‌های آینده است چرا که جمعیت سالمند کشور روبه‌رشد بوده و در دهه‌های آینده نیز حدود 30 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهد داد.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ ادامه داد: وزارت بهداشت تخصص‌های پزشکی مرتبط با سالمندی را آموزش داده اما این تعداد کافی نبوده و برخی از خبرها نیز حاکی از این است که دیگر کسی در تخصص طب سالمندی پذیرش نشده است. با این حال سازمان نظام پزشکی راهکاری را پیشنهاد داده است که بر اساس آن در تمامی انجمن‌های تخصصی پزشکی دوره‌های مرتبط با طب سالمندی برگزار شده و در واقع تمامی تخصص‌های پزشکی به صورت متناوب بتوانند آموزش‌های خاصی را داشته باشند تا اینگونه بتوان کمبود متخصصان طب سالمندی را تا حدی جبران کرد.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که در حوزه سالمندی وجود دارد، مباحث مرتبط با توانبخشی سالمندان است، بحران‌های اقتصادی، کاهش درآمد، فقر و تنها ماندن افراد در سن سالمندی در شرایطی که بسیاری از افراد در زمان میان سالی از سطح سلامت مناسبی برخوردار نبوده‌‌اند و به دلیل مسائلی مانند فقر نتوانسته‌اند سبک زندگی سالمی داشته باشند موجب می‌شود که بسیاری از سالمندان آینده که میانسالان امروز با بسیاری از بیماری‌های مختلف درگیر باشند این در شرایطی است که هنوز پوشش مناسبی برای پوشش بیمه این افراد خدماتی مانند توانبخشی، فیزیوتراپی و کاردرمانی برای آنها وجود ندارد.

اسدی گفت: اگرچه سند ملی سالمندی رونمایی شده است با این حال کوتاهی‌هایی در مورد مصوبات آن انجام شده و سازمان‌های متولی امر گزارش خاصی از اجرای بندهای آن ارائه نداده‌اند، در حیطه‌های تخصصی ما کمبودهایی داریم، اما مهمترین مشکل در حوزه نیازمندی‌هایی مانند مراکز مرتبط با سالمندی است. ما هنوز مراکز مراقبت‌های شبانه روزی به اندازه کافی نداریم و بسیاری نیز شاید نیاز به مراقبت شبانه روزی نداشته و تنها بخواهند از مراکز روزانه خدمات دریافت کنند. باید با توجه به آهنگ رشد سالمندی در کشور این مراکز نیز ایجاد و زیرساخت‌های مناسبی برای آنها فراهم شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی کشور تأکید کرد: مسأله مهم دیگر که امروز یک دغدغه مهم محسوب شده و از سویی فرصتی برای سودجویان فراهم کرده است موضوع ارائه خدمات مراقبت در منزل است. از یک سو بر خدماتی که با مجوز  ارائه می‌شود، نظارت درستی اعمال نمی‌شود و از سوی دیگر افراد سودجو نیز از وضعیت سوء استفاده می‌کنند و بدون مجوز به ارائه خدمات به سالمندان اقدام می‌کنند که این موضوع مشکلات بسیار مهمی را ایجاد می‌کنند.

به گزارش ایلنا وی در پایان اضافه کرد: سالمند می‌خواهد در منزل خدمات توانبخشی دریافت کند، اما مجوز کافی برای این کار صادر نشده و سالمند و خانواده او با شماره‌هایی که به راحتی در دسترس است تماس گرفته و با حضور این افراد در منازل مشکلات زیادی در آینده ایجاد خواهد شد. در این عرصه باید کار بسیار حیاتی صورت گرفته و بسیاری از نهادها نیز به این موضوع ورود پیدا کنند، در حال حاضر بسیاری از خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه نیست و سالمندی که بخواهد از این خدمات استفاده کند توانایی مالی پرداخت آن را نداشته و به سالمندی مشکلات دیگری مانند ناتوانی اضافه می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه