صندلی‌های تحصیل علوم پزشکی را در اختیار افراد پول‌دار و دارای رانت قرار ندهید
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، متن این نامه به شرح زیر است:

سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر سعید نمکی
با عرض سلام

 ضمن تبریک خدمت جنابعالی بابت مسئولیت جدید، همانطور که مستحضر هستید در روز هاي اخير دستورالعمل اجرایی آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی علوم پزشکی خصوصی از طرف این وزارتخانه منتشر شذ. این دستور العمل از همان دقایق آغازین انتشار خود در فضای رسانه ای کشور، حساسیت جمع کثیری از اساتید و دانشجویان رشته های علوم پزشکی سراسر کشور و قریب به اتفاق دغدغه مندان حوزه سلامت را برانگیخت.

در حالی که طبق اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد؛ ابلاغ این دستور العمل حوزه آموزش، بيم آینده ای به مراتب خطرناک تر از شرایط کنونی را برای سیستم بهداشت و درمان کشور به وجود مي آورد.

آینده ای که بسیاری از افراد نه بر اساس لیاقت و شایستگی و بلکه صرفا بر اساس پول و رانت قوی خود و یا خویشاوندان خود، تکیه بر صندلی كلاس هاي علوم پزشکی خواهند زد و بعد از فارغ التحصیلی نیز سلامت مردم را بازیچه بی صلاحیتی خود قرار خواهند داد.

سوابق خصوصی سازی در بسیاری از بخش های کشور چندان خوشایند نیست و در تاریخچه واگذاری مراکز آموزش عالی به بخش خصوصی نیز شرایط به مراتب وخیم تر بوده است. بارها شاهد بوده ایم موسسات آموزشی غیرانتفاعی بسیاری، بر خلاف آیین نامه های قانونی ابلاغ شده و ظرفیت مورد نیاز در جامعه و صرفا بر اساس رانت های گسترده صاحبان قدرت و ثروت تاسیس گردیده اند که نتایجی جز سرخوردگی و نا امیدی ناشی از اشباع بازار کار را برای فارغ التحصیلان خود نداشته اند و علیرغم سود آوری های هنگفت این موسسات برای مدیران خود، در بسیاری از موارد حتی حداقل امکانات آموزشی را برای دانشجویان خود فراهم نساخته اند و به گسترش فارغ التحصیلان با سواد ناقص در جامعه دامن زده اند.

در مورد سیستم بهداشت و درمان از آن جهت که به طور مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد؛ کوچک ترین قصور در فراهم ساختن امکانات آموزشی کافی برای دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی، ممکن است عواقبی بسیار تلخ تر از تجربیات گذشته را برای جامعه رقم بزند و مستقیما سلامت مردم را مورد تهدید خود قرار دهد.

ما به عنوان تعدادی از نهادها و تشکل های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به نمایندگی از بدنه ی فعال جنبش دانشجويي که نگران سلامت نسل های آینده ایران عزیز است؛ با توجه به اهمیت بسیار زیاد تامین سلامت مردم به شیوه ای مطمئن و همراه با حداقل اشتباهات ممکن، تجربه های ناموفقی که در تاسیس موسسات آموزش عالی در وزارت علوم در سالیان اخیر پیش آمده است را خدمت جنابعالی متذکر می شویم و خواستار لغو هرچه سریع تر این دستورالعمل از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشیم.
والسلام علی من اتبع الهدی

لیست امضاء کنندگان (به ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر می باشد:

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی آبادان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان
شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آباده
انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (عضو دفتر تحکیم وحدت)
انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران (عضو دفتر تحکیم وحدت)
انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه علوم پزشکی ایران
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی بابل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خلخال
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خمین
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خوی
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خوی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی داراب
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مجمع اسلامی دانشجویان علوم پزشکی رفسنجان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسجان
انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه علوم پزشکی زابل
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ساوه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سراب
انجمن اسلامی دانشجویان امید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان (1348) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان متحد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجمن اسلامی امید دانشگاه علوم پزشکی شیراز
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی فسا
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی قم
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم
تشکل اسلامی خط امام (ره) دانشگاه علوم پزشکی قم
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گراش
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لارستان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لارستان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مراغه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نوراباد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (عضو دفتر تحکیم وحدت)
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان (عضو دفتر تحکیم وحدت)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
انجمن اسلامی امید و اعتدال دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
انجمن اسلامی عدالتخواه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
تشکل دانشجویی فاطمه الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رونوشت:

حجت الاسلام دکتر حسن روحانی؛ رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجت الاسلام دکتر مصطفی رستمی؛ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
دکتر حسینعلی شهریاری؛ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
دکتر محمدرضا عارف؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

پایان پیام/

مطالب مشابه