اتصال ۱۶ مرکز تحقیقات پرستاری به یکدیگر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مریم حضرتی درباره اتصال مراکز تحقیقات پرستاری کشور به یکدیگر گفت: باید توجه کرد که همه فعالیت ها در دنیا بر پایه شواهد علمی پیش می رود و پرستاری نیز یک رشته تخصصی محسوب می شود.

وی افزود: ایجاد مرکز تحقیقات پرستاری اتفاقی نو در حوزه پرستاری است که با اجرای شبکه ملی مراکز تحقیقات پرستاری که ارتباط بین المللی نیز دارند، می توان موازی کاری های موجود در تحقیقات حوزه پرستاری را کاهش داد و در نتیجه اولویت های تحقیقاتی در این زمینه را تعیین کرد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین می توان با این شرایط متوجه شد که مشکل و معضل اصلی در حوزه پرستاری کشور چیست تا تحقیقات و پژوهش ها بر اساس نیازهای نظام سلامت و پرستاری کشور انجام شود.

حضرتی درباره حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش در حوزه پرستاری نیز اظهار داشت: حدود 97 درصد بودجه تحقیقات در حوزه سلامت از طریق وزارت بهداشت پرداخت می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: کشور نیاز به تحقیقات کاربردی و کارآفرینی دارد که به ترجمان دانش تبدیل شود و فقط محدود به کتابخانه و اضافه شدن یک مدرک به افراد نباشد؛ تحقیقات باید بتواند مشکل و معضلی را از حوزه پرستاری کم کند و منجر به ارتقای خدمات شود. رویکرد معاونت پرستاری وزارت بهداشت به این موضوع بسیار خوب است و ما به شبکه ملی تحقیقات پرستاری خوش بین هستیم.

به گزارش ایرنا معاون وزیر بهداشت در پایان گفت: تشکیل این شبکه را می توان یک کار بزرگ دانست که ارتباط بین المللی آن با کشورهای دیگر امروز برقرار است. در واقع باید همه مراکز تحقیقاتی به صورت شبکه ای با یکدیگر ارتباط داشته باشند تا کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بهتر پیش برود.

پایان پیام/

مطالب مشابه