عوامل موثر بر انتخاب پزشک متخصص توسط بیمار در شهر تهران
پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

برای مشاهده این مقاله، بر روی لینک زیر کلیک کنید؛

RJMS-v24n7p62-fa.pdf 257.18 KB

پایان پیام/

مطالب مشابه