لزوم توجه به سلامت روانی و اجتماعی در برنامه‌های وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در نامه شورای اجرایی منظومه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره ایران، به سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، آمده است: مواضع جناب عالی را در خصوص اهمیت سلامت روانی - اجتماعی، رسیدگی به سالمندان، ساماندهی جمعیت و مواجهه با حوادث آسیب زا (رانندگی) ارج می نهیم.

در این نامه عنوان شده است؛ پر واضح است که مدیریت این بحران ها در گرو استفاده بهینه از همه امکانات موجود در کشور با نگرش فراسازمانی و ملی است. لذا، یکی از نقش های مهم جناب عالی در این برهه، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین تمام منابع موجود در دستیابی به هدف بزرگ ارتقاء سلامت روانی - اجتماعی است.

منظومه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره ایران، آمادگی خود را برای مشارکت فعال در برنامه های مربوط با ارتقاء سلامت روانی - اجتماعی اعلام می دارد. مهر

پایان پیام/

مطالب مشابه