اجرای پروژه استحقاق‌سنجی در حوزه درمان سرپایی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، قاسم جان بابایی با اشاره به پروژه استحقاق سنجی در حوزه درمان، اظهار کرد: ایجاد عدالت در ارائه خدمات، دسترسی به اطلاعات به روز، حذف هزینه های اضافی، کاهش تخلفات بیمه‌ای، رفع هم پوشانی‌ها و مدیریت منابع مالی با توزیع و تخصیص اعتبارات نظام‌مند از مزایای اجرای پروژه استحقاق سنجی است.

وی در ادامه گفت: در ابتدای سال جاری، برنامه استحقاق هویت درباره پرونده‌های بستری در تمامی بیمارستان‌های تابعه وزارت بهداشت انجام شد، همچنین خدمات سرپایی بیمارستانی و کلینیک‌های ویژه از گام‌های بعدی استحقاق هویت بوده که با هماهنگی بیمه‌ها در حال انجام است. فازبعدی استحقاق سنجی، استحقاق سنجی خدمت است که با هدف تعیین نحوه سرویس دهی و تنظیم رفتار ارائه کنندگان خدمت انجام می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: در این نوع استحقاق سنجی استفاده از راهنماهای بالینی (گایدلاین ها) یکی از معیارهای ارزیابی است. فاز بعدی رسیدگی الکترونیک به اسناد است که در آن نحوه خدمت دهی بیمارستان و کیفیت ارائه خدمت با تعیین چارچوب خدمت، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
 معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به طرح استحقاق سنجی در بیمارستان‌های دولتی گفت: اکنون فاز استحقاق سنجی بخش‌های سرپایی مراکز درمانی دولتی را آغاز کرده‌ایم و تا پایان سال به طور کامل استقرار خواهد یافت.

جان بابایی افزود: استحقاق سنجی هویت در تمام مراکز درمان دولتی در بخش‌های بستری انجام می‌شود؛ در واقع هویت بیمارانی که با دفترچه بیمه به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، مشخص می‌شود و به این کار استحقاق هویت می‌گوییم.

وی با اشاره به طرح استحقاق سنجی هویت در بخش‌های سرپایی گفت: استحقاق سنجی هویت در بخش‌های سرپایی را به تمام مراکز درمانی دولتی ابلاغ کرده‌ایم و به زودی این طرح در تمام مراکز اجرایی می‌شود و طرح استحقاق هویت در مراکز سرپایی را به طور پایلوت در استان اصفهان آغاز کرده‌ایم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان معاون وزیر بهداشت در پایان گفت: طرح استحقاق خدمت را در کرمان آغاز کرده‌ایم و در این طرح هنگامی که بیمار به مراکز مراجعه می‌کند استحقاق سنجی می‌شود و می تواند خدمت مورد نیاز خود را بگیرد یا نه، به عنوان مثال بیمار برای تصویربرداری MRI به بیمارستان مراجعه می‌کنند و استحقاق سنجی می‌شود و در صورت تایید می‌تواند خدمت بگیرد و تصویربرداری انجام شود و اگر به تازگی این تصویربرداری را انجام داده باشد نمی تواند این خدمات را بگیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه