امیدواریم بتوانیم دفترچه کاغذی را حذف کنیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکانو قانون، سیدمحمود تارا گفت: کمک‌های بیمه سلامت در زمینه پیاده سازی و شکل گیری بستر نظام ارجاع موثر بوده و سامانه نظام ارجاع در وزارت بهداشت براساس تاییدیه‌های الکترونیکی صادر شده از طرف سازمان بیمه سلامت شکل گرفته است.

وی درباره نظام ارجاع افزود: نظام ارجاع یکی از تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه است که در سال ۹۵ براساس اولویت‌های وزارت بهداشت، بستر این کار در کل کشور از طریق فعال سازی تمام مراکز سطح یک، دو و سه آغاز شد. در این فرآیند همه مراکز بهداشتی کشور در سطح یک و کلینیک‌ها در سطح دو و بیمارستان‌ها در سطح سه به بستر نظام ارجاع مجهز شدند.

تارا ادامه داد: لازمه نظام ارجاع، اجرای برنامه پزشکی خانواده و فرآیند‌های ارجاع بیمار به خصوص در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی بود. در سال ۹۵ در قالب یک برنامه کشوری از همه دانشگاه‌های علوم پزشکی خواسته شد که در قالب تفاهم نامه بیمه روستایی وارد چرخه نظام ارجاع شوند و این چرخه را فعال کنند. اولین طرح پایلوت نظام ارجاع در تابستان سال ۹۵ در استان گلستان افتتاح شد که سطح یک و دو مراکز سلامت به این چرخه پیوستند. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مراکز پاراکلینیک مرتبط مثل داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز فعال شدند و در حال حاضر حدود ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه فعال هستند.

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر، کل چرخه نظام ارجاع براساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت است. وقتی بیمار از مرکز سطح یک به مراکز سطح دو و سه مراجعه می‌کند، نسخه‌ای از پرونده و اطلاعات بیمار توسط پزشک ارجاع دهنده به مراکز سطح دو و سه منتقل و پس خوراند آن در پرونده ثبت می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان گفت: در ۲ سال اخیر در کل چرخه نظام ارجاع کشور، تمام چرخه بدون دفترچه کاغذی پیش می‌رود و امیدواریم بتوانیم در کل بدنه نظام سلامت، دفترچه کاغذی را حذف کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه