اولین نشست کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در این نشست که در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری درخصوص جز (4) بند (2) سیاست های کلی سلامت تحت عنوان تهیه پیوست سلامت برای طرح های کلان توسعه ای و مصوبه بند 4 دوازدهمین شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با عنوان استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های کلان توسعه ای کشور برگزار شد، احمد جنیدی جعفری، رییس مرکز سلامت محیط و کار به عنوان دبیر کارگروه، مجید فراهانی مزیدآبادی، نماینده سازمان برنامه و بودجه و بهرام طاهری، نماینده وزارت نیرو به عنوان اعضای این کارگروه و نمایندگان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله علیرضا دلاوری و همچنین نمایندگان کارفرما/ مشاور و نماینده کمیته داوری و اعضای دبیرخانه ملی پیوست سلامت، حضور داشتند.  
 
بر پایه این گزارش، این نشست به منظور تصمیم گیری و صدور رای نهایی درخصوص گزارش طرح مذکور در دفتر معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد. همچنین به استناد جزء (4) بند (الف) ماده ( 7) قانون احکام دائمی و مطابق ابلاغیه شماره 1245974 مورخ  10/04/1396 معاون توسعه، امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح های ذیل مشمول تهیه گزارش پیوست سلامت بوده و تمام دستگاه های مشمول اعم از دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به تهیه گزارش پیوست سلامت طرح های مشمول و اخذ تایید آن از کارگروه مطالعات پیوست سلامت مستقر در معاونت بهداشت وزارت بهداشت هستند.
 
بر اساس این گزارش، این طرح ها شامل طرح های نیروگاههای گازی، سیکل ترکیبی و هسته ای، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، شامل: پالایشگاه ها و پتروشیمی، طرح های صنایع سنگین، شامل کارخانجات ذوب، فولاد نورد و شکل دهی، طرح های خدماتی، شامل تصفیه خانه فاضلاب، مراکز دفع و دفن پسماندها و بیمارستان  های بزرگ، کشاورزی، شامل کشتارهای بزرگ صنعتی دام و طیور، شهرک های دامداری و دامپروری و شهرک های گلخانه ای و طرح های زیربنایی، شامل فرودگاه ، سد و شهرهای جدید است. 
 
گفتنی است مطابق تبصره یک استانداردهای ملی پیوست سلامت، دبیرخانه ملی پیوست سلامت در مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت مستقر شده و تاکنون گزارش پیوست سلامت تعداد 23 طرح توسعه ای به این دبیرخانه ارسال شده و در مرحله ارزیابی و داوری قرار دارند. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه