داروهای تاییدشده FDA در ۲۰۱۸
درماتولوژی
 (tildrakizumab-asmn) Ilumya؛ داروسازی Sun؛ برای درمان پسوریازیس پلاک مانند، تأییدشده در مارس 2018
 
Libtayo (cemiplimab-rwlc)؛ داروسازی Regeneron؛ برای درمان کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و پوست، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Nuzyra (omadacycline)؛ Paratek داروسازی؛ برای درمان پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه و عفونت‌های باکتریایی پوست و ساختار پوست، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Seysara (sarecycline)؛ داروسازی Paratek؛ برای درمان آکنه ولگاریس متوسط تا شدید در بیماران 9 ساله به بالا، تأییدشده در اکتبر 2018
 
پزشکی عمومی
Aimovig (erenumab-aooe)؛ Amgen ؛ برای درمان پیشگیرانه میگرن در بزرگسالان، تأییدشده در می 2018
 
Ajovy (fremanezumab-vfrm)؛ داروسازی Teva؛ برای درمان میگرن، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Xofluza (baloxavir marboxil)؛ Shionogi ؛ برای درمان آنفلوآنزای ساده حاد، تأییدشده در اکتبر 2018
 
گاستروانترولوژی
Aemcolo (rifamycin)؛ داروسازی Aries ؛ برای درمان اسهال مسافرتی، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate)؛ Advanced Accelerator Applications ؛ برای درمان تومورهای نورواندوکرین گاستروانتروپاتیک، تأییدشده در ژانویه 2018
 
Xerava (eravacycline)؛ داروسازی Tetraphase ؛ برای درمان عفونت‌های داخل شکمی پیچیده، تأییدشده در آگوست 2018
 
بیماری‌های ژنتیکی
Crysvita (burosumab-twza)؛ Ultragenyx ؛ برای درمان هیپوفسفاتمی وابسته به X، تأییدشده در آوریل 2018
 
Galafold (migalastat)؛ Amicus Therapeutics ؛ برای درمان بیماری فابری، تأییدشده در آگوست 2018
 
Onpattro (patisiran)؛ داروسازی Alnylam ؛ برای درمان پلی نوروپاتی بیماری ارثی آمیلوئید مبتنی‌بر ترانس‌تیرتین در بزرگسالان، تأییدشده در آگوست 2018
 
Revcovi (elapegademase-lvlr)؛ Leadiant Biosciences ؛ برای درمان نقص ایمنی ترکیبی شدید آدنوزین دآمیناز در بزرگسالان، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Takhzyro (lanadelumab-flyo)؛ داروسازی Shire؛ برای پیشگیری از حملات آنژیوادم ارثی، تأییدشده در آگوست 2018
 
Tegsedi (inotersen)؛ داروسازی Ionis ؛ برای درمان پلی نوروپاتی آمیلوئید مبتنی‌بر ترانس‌تیرتین ارثی در بزرگسالان، تأییدشده در اکتبر 2018
 
هماتولوژی
Andexxa (coagulation factor Xa (recombinant), inactivated-zhzo)؛ داروسازی Portola؛ برای معکوس سازی مهارکننده‌های فاکتور Xa، تأییدشده در می 2018
 
Copiktra (duvelisib)؛ Verastem؛ برای درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لنفوم لنفوسیتیک کوچک یا لنفوم فولیکولار، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Daurismo (glasdegib)؛ Pfizer؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد تازه تشخیص داده شده در بزرگسالان 75 ساله یا بالاتر، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Doptelet (avatrombopag)؛ AkaRx؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی در بالغین مبتلا به بیماری مزمن کبدی برنامه‌ریزی شده برای قرار گرفتن تحت عمل جراحی، تأییدشده در می 2018
 
Jivi (antihemophilic factor [recombinant] PEGylated-aucl)؛ Bayer؛ برای هموفیلی A، تأییدشده در آگوست 2018
 
Lokelma (sodium zirconium cyclosilicate)؛ AstraZeneca؛ برای درمان هیپرکالمی، تأییدشده در می 2018
 
Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdf)؛ AstraZeneca؛ برای درمان لوسمی سلول مویی عودکننده یا مقاوم، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Mulpleta (lusutrombopag)؛ Shionogi؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی در بالغین مبتلا به بیماری مزمن کبدی برنامه‌ریزی شده برای قرار گرفتن تحت عمل جراحی، تأییدشده در آگوست 2018
 
Palynziq (pegvaliase-pqpz)؛ BioMarin؛ برای درمان فنیل کتونوری، تأییدشده در می 2018
 
Poteligeo (mogamulizumab-kpkc)؛ Kyowa Kirin؛ برای درمان مایکوزیس فونگوئید یا سندروم سزاری، تأییدشده در آگوست 2018

Tavalisse (fostamatinib disodium hexahydrate)؛ داروسازی Rigel؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی ایمیون مزمن، تأییدشده در آوریل 2018
 
Tibsovo (ivosidenib)؛ داروسازی Agios؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با استعداد جهش IDH1، تأییدشده در جولای 2018
 
Xospata (gilteritinib)؛ Astellas؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با جهش  FLT3، تأییدشده در نوامبر 2018
 
هپاتولوژی (کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا)
Mulpleta (lusutrombopag)؛ Shionogi؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی در بالغین مبتلا به بیماری مزمن کبدی برنامه‌ریزی شده برای قرار گرفتن تحت عمل جراحی، تأییدشده در آگوست 2018
 
ایمونولوژی
Gamifant (emapalumab-lzsg)؛ NovImmune؛ برای درمان لنفوهیستیوسیتوزیس هموفاگوسیتیک اولیه، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Ilumya (tildrakizumab-asmn)؛ داروسازی Sun؛ برای درمان پسوریازیس پلاک مانند، تأییدشده در مارس 2018
 
Revcovi (elapegademase-lvlr)؛ Leadiant Biosciences؛ برای درمان نقص ایمنی ترکیبی شدید آدنوزین دآمیناز، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Takhzyro (lanadelumab-flyo)؛ داروسازی Shire؛ برای پیشگیری از حملات آنژیوادم ارثی، تأییدشده در آگوست 2018
 
Tavalisse (fostamatinib disodium hexahydrate)؛ داروسازی Rigel؛ برای درمان ترومبوسیتوپنی ایمیون مزمن، تأییدشده در آوریل 2018
 
Xofluza (baloxavir marboxil)؛ Shionogi؛ برای درمان آنفلوآنزای ساده حاد، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Yupelri (revefenacin)؛ Theravance Biopharma؛ برای درمان نگه‌دارنده بیماری مزمن انسدادی ریه، تأییدشده در نوامبر 2018
 
عفونت‌ها و بیماری‌های عفونی
Aemcolo (rifamycin)؛ داروسازی Aries ؛ برای درمان اسهال مسافرتی، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Biktarvy (bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide)؛ Gilead؛ برای درمان عفونت در بزرگسالانHIV-1 ، تأییدشده در فوریه 2018
 
Delstrigo (doravirine, lamivudine, and tenofovir disoproxil fumarate)؛ Merck؛ برای درمان عفونت HIV-1 در بزرگسالان، تأییدشده در آگوست 2018
 
Nuzyra (omadacycline)؛ داروسازی Paratek ؛ برای درمان پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه و عفونت‌های باکتریایی پوست و ساختار پوست حاد، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Pifeltro (doravirine)؛ Merck؛ برای درمان عفونت HIV-1 در بزرگسالان، تأییدشده در آگوست 2018
 
Symtuza (darunavir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir alafenamide)؛ Janssen Therapeutics؛ برای درمان عفونت HIV-1 در بزرگسالان، تأییدشده در جولای 2018
 
Tpoxx (tecovirimat)؛ Siga Technologies؛ برای درمان آبله، تأییدشده در جولای 2018
 
Trogarzo (ibalizumab-uiyk)؛ TaiMed Biologics؛ برای درمان عفونت HIV-1 مقاوم به چند دارو، تأییدشده در مارس 2018
 
Xerava (eravacycline)؛ داروسازیTetraphase ؛ برای درمان عفونت‌های داخل شکمی پیچیده، تأییدشده در آگوست 2018
 
Xofluza (baloxavir marboxil)؛ Shionogi؛ برای درمان آنفلوآنزای ساده حاد، تأییدشده در اکتبر 2018
 
پزشکی داخلی
Tegsedi (inotersen)؛ داروسازی Ionis ؛ برای درمان پلی نوروپاتی آمیلوئید مبتنی بر ترانس‌تیرتین ارثی در بزرگسالان، تأییدشده در اکتبر 2018
 
اسکلتی عضلانی
Crysvita (burosumab-twza)؛ Ultragenyx؛ برای درمان هیپوفسفاتمی وابسته به X، تأییدشده در آوریل 2018
 
Firdapse (amifampridine)؛ داروسازی Catalyst ؛ برای درمان سندرم لامبرت-ایتون میاستنیک، تأییدشده در نوامبر 2018
 
نفرولوژی
Jynarque (tolvaptan)؛ Otsuka America؛ برای درمان بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزوم غالب، تأییدشده در آوریل 2018
 
نورولوژی
Aimovig (erenumab-aooe)؛ Amgen؛ برای درمان پیشگیرانه میگرن در بالغین، تأییدشده در می 2018
 
Ajovy (fremanezumab-vfrm)؛ داروسازی Teva؛ برای درمان میگرن، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Diacomit (stiripentol)؛ Biocodex؛ برای درمان تشنج‌های مرتبط با سندروم دراوت، تأییدشده در آگوست 2018
 
Dsuvia (sufentanil)؛ AcelRx Pharma؛ برای مدیریت درد حاد، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Emgality (galcanezumab-gnlm)؛ Eli Lilly؛ برای درمان پیشگیرانه میگرن در بالغین، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Firdapse (amifampridine)؛ داروسازی Catalyst؛ برای درمان سندرم لامبرت-ایتون، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Onpattro (patisiran)؛ داروسازی Alnylam؛ برای درمان پلی نوروپاتی آمیلوئید مبتنی بر ترانس‌تیرتین ارثی در بزرگسالان، تأییدشده در آگوست 2018
 
Tegsedi (inotersen)؛ داروسازی Ionis؛ برای درمان پلی نوروپاتی آمیلوئید مبتنی بر ترانس‌تیرتین ارثی در بزرگسالان، تأییدشده در اکتبر 2018
 
زنان/ زایمان (سلامت زنان)
Annovera (segesterone acetate andethinylestradiolvaginal system)؛ TherapeuticsMD؛ برای جلوگیری از بارداری، تأییدشده در آگوست 2018
 
Bijuva (estradiol and progesterone)؛ TherapeuticsMD؛ برای درمان علائم وازوموتور ناشی از یائسگی متوسط تا شدید، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Talzenna (talazoparib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان پستان پیشرفته موضعی یا متاستاتیک رگه زایشی زیانبار BRCA-mutated HER2-negative, تأییدشده در اکتبر 2018
 
انکولوژی
Copiktra (duvelisib)؛ Verastem؛ برای درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لنفوم لنفوسیتیک کوچک یا لنفوم فولیکولار، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Daurismo (glasdegib)؛ Pfizer؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد تازه تشخیص داده شده در بزرگسالان 75 ساله یا بالاتر، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Erleada (apalutamide)؛ Janssen Oncology؛ برای درمان سرطان پروستات، تأییدشده در فوریه 2018
 
Libtayo (cemiplimab-rwlc)؛ داروسازی Regeneron؛ برای درمان کارسینوم سلول‌های سنگفرشی پوست، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Lorbrena (lorlatinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک  ALK-مثبت، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdf)؛ AstraZeneca؛ برای درمان لوسمی سلول‌های مویی عودکننده یا مقاوم، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate)؛ Advanced Accelerator Applications؛ برای درمان تومورهای نورواندوکرین گاستروانتروپانکراتیک، تأییدشده در ژانویه 2018
 
Poteligeo (mogamulizumab-kpkc)؛ Kyowa Kirin؛ برای درمان مایکوزیس فونگوئید یا سندرم سزاری، تأییدشده در آگوست 2018
 
Talzenna (talazoparib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان پستان پیشرفته موضعی یا متاستاتیک رگه زایشی زیانبار BRCA-mutated HER2-negative، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Tibsovo (ivosidenib)؛ داروسازی Agios؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با استعداد جهش IDH1، تأییدشده در جولای 2018
 
Vitrakvi (larotrectinib)؛ Loxo Oncology؛ برای درمان تومورهای توپری که دارای ژن فیوژن گیرنده نوروتروفیک تیروزین کیناز (NTRK) هستند، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Vizimpro (dacomitinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Xospata (gilteritinib)؛ Astellas؛ برای درمان لوسمی میلوئید حاد با جهش FLT3، تأییدشده در نوامبر 2018
 
چشم‌پزشکی
Oxervate (cenegermin-bkbj)؛ داروسازی Dompe؛ برای درمان کراتیت نوروتروفیک، تأییدشده در آگوست 2018
 
اطفال/ نوزادان
Diacomit (stiripentol)؛ Biocodex؛ برای درمان تشنج‌های مرتبط با سندرم دراوت، تأییدشده در آگوست 2018
 
فارماکولوژی/ سم‌شناسی
Andexxa (coagulation factor Xa (recombinant), inactivated-zhzo)؛ داروسازی Portola؛ برای معکوس سازی مهارکننده‌های فاکتور Xa، تأییدشده در می 2018
 
Lucemyra (lofexidine)؛ US Worldmeds؛ برای کاهش علائم ترک اپیوئید جهت تسهیل قطع اپیوئید ناگهانی در بزرگسالان، تأییدشده در می 2018
 
بیماری‌های ریوی/ تنفسی
Lorbrena (lorlatinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک  ALK-مثبت، تأییدشده در نوامبر 2018
 
Nuzyra (omadacycline)؛ داروسازیParatek ؛ برای درمان پنومونی باکتریایی اکتسابی از جامعه و عفونت‌های باکتریایی پوست و ساختار پوست، تأییدشده در اکتبر 2018
 
Symdeko (tezacaftor/ivacaftor)؛ Vertex؛ برای درمان سیستیک فیبروزیس، تأییدشده در فوریه 2018
 
Vizimpro (dacomitinib)؛ Pfizer؛ برای درمان سرطان ریه سلول غیر کوچک متاستاتیک، تأییدشده در سپتامبر 2018
 
Yupelri (revefenacin)؛ Theravance Biopharma؛ برای درمان نگه‌دارنده بیماری مزمن انسدادی ریه، تأییدشده در نوامبر 2018
 
اورولوژی
Erleada (apalutamide)؛ Janssen Oncology؛ برای درمان سرطان پروستات، تأییدشده در فوریه 2018
 
منبع: www.centerwatch.com

ترجمه: علی حاج رسولی

پایان پیام/

مطالب مشابه