ضرورت رفع نقاط ضعف بانک‌های اطلاعاتی دارو و درمانی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، پیام پیمانی اظهار داشت: در طول سال های اخیر، تلاش های وسیعی در داخل کشور برای توسعه این دانش شکل گرفته و امیدواریم بتوانیم با اهتمامی که مسئولین مختلف در این رابطه دارند و سرمایه گذاری هایی که نیاز است به سمت این دانش کاربردی جذب شود، کشورمان را تبدیل به قطب این دانش در غرب آسیا کنیم.

پیمانی افزود: شکی وجود ندارد که برنامه ریزی و سیاست‌گذاری برای نظام سلامت و نظام دارویی کشور بدون توجه به داده های فارماکواپیدمیولوژیک، ابتر و ناقص خواهد بود و اگر به دنبال آن هستیم که از دوباره کاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بی هدف در حوزه سیاست‌گذاری سلامت رهایی پیدا کنیم، فارماکواپیدمیولوژی می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات و معضلات باشد.

وی ادامه داد: اگر حرکت در مسیر توسعه این دانش، با قدرت و قوت ادامه پیدا کند، می توانیم جایگاه ارزنده ای در میان کشورهای دنیا بدست آوریم که این موضوع، نقش سرنوشت سازی در بهبود چرخه های مختلف در حوزه سلامت خواهد داشت.

دبیر دبیرخانه دائمی این کنگره در پایان گفت: کشورمان، سخت نیازمند تحلیل های مبتنی بر فارماکواپیدمیولوژی است و در این خصوص، ما نیازمند ساختارهای اطلاعاتی بزرگ هستیم. به این جهت است که باید به صراحت اعلام کنیم که باید کلیه سازمان های مرتبط، به سرعت برای رفع نقاط ضعف بانک‌های اطلاعاتی دارو و درمانی کشورمان و نیز  یکپارچه سازی سیستم‌های بانک‌های اطلاعاتی هم افزایی کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه