امیدوارم شرمسار محرومین و نیازمندان کشور نباشم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان وقانون، متن این نامه به شرح زیر است: 
 
جناب آقای دکتر محمدرضا عارف  -  رییس محترم فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی  
جناب آقای دکتر محمدرضا حاج¬بابایی - رییس محترم فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی  
جناب آقای دکتر کاظم جلالی - رییس محترم فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی  
سرکار خانم دکتر فریده اولاد قباد -  رییس محترم فرافراکسیون اهل تسنن مجلس شورای اسلامی  
جناب آقای دکتر محمدنعیم امینی  فرد - رییس محترم فراکسیون اهل تسنن مجلس شورای اسلامی  
 
بدینوسیله از محبت و اعلام حمایت حضرتعالی و اعضاء ارجمند آن فراکسیون در رای اعتماد عزیزان به اینجانب سپاسگزاری می شود.
 
امیدوارم در پاسخ به این محبت گرانسنگ بتوانم در خدمتگزاری به موکلین ارجمندتان شرمسار محرومین و نیازمندان نقاط مختلف کشور عزیزمان نباشم. راهنمایی، ارشاد و حمایت مستمرتان پس از لطف پروردگار توشه راهم باد.

پایان پیام/

مطالب مشابه