معاون پرستاری وزارت بهداشت در سمت خود ابقا شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، متن این حکم به شرح زیر است: 

سرکار خانم دکتر حضرتی

بدینوسیله حکم معاونت سرکار عالی  به عنوان معاون پرستاری ابقاء می شود . امید است با اتکال به خداوند بزرگ و بهره گیری از تجارب گذشته و ظرفیت کلیه همکاران در ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی کشور با پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید در انجام امور محوله موفق باشید.
منطبق با شیوه صدور احکام انتظار می رود  موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1_ تکریم همکاران ارجمند پرستار در سراسر کشور و پاسداشت خدمات شبانه روزی این عزیزان از اولویت اینجانب در شرایط کنونی است .
انتظار می رود به نحو مقتضی در راستای ارتقاء معیشت ایشان و تقدیر معنوی از زحماتشان گام برداریم. لازمست در اسرع وقت با هماهنگی معاونت ذیربط پرداخت معوقات این قشر زحمتکش انجام و نتیجه را گزارش نمائید.
ضمنا" در راستای تغییر نظام پرداخت مبتنی بر گروه پزشکی درمانی در طراحی مدل مناسب با مدیران و دست اندرکاران همراهی شود تا در آینده شکاف موجود بین گروههای ارائه دهنده خدمت به حداقل ممکن و سقف منطقی برسد.

2_ همانگونه که دفاع از حقوق پرسنل زحمتکش از وظایف ما می باشد، حمایت از حقوق شهروندی بیماران نیز از مسئولیت¬های شرعی و قانونی همکاران اینجانب است . ضروریست راهکارهای مناسب ارزشیابی خدمات کادر پرستاری اعم از بخش خصوصی ، دولتی و غیره را  اعلام نمائید. احترام به بیمار و همراهان وی و انجام درست وظایف و تکالیف فنی و حرفه ای از اهم تعهدات کلیه همکاران پرستارست که ضرورت دارد مورد پایش مستمر قرار گرفته ، بموقع گزارش شود.
تشویق و قدردانی در مورد عزیزانی که با خدمات شبانه روزی و مشفقانه در خدمت مردم شریف  می باشند و خوشبختانه در اکثریت هستد و همچنین برخورد مناسب با اقلیتی که خدای ناکرده قصور  می ورزند الزامی است .

3_ در تربیت نیروی انسانی پرستاری کشور ضروریست با معاون محترم آموزشی مطالب ذیل مورد توجه قرار گیرد:
اولا" : تعطیلی مقاطع تحصیلی پائین و گرایش به سمت تحصیلات تکمیلی، علیرغم صرف منابع سنگین  کشور را با کمبود کادر پرستاری در بعضی مناطق جهت راه اندازی تخت های جدید روبرو کرده که ضروریست در این مورد سریعا" بازنگری شود.
ثانیا" : پرستاران ما هنوز به جای جامعه محور، به روش بیمارستان محور تربیت می شوند که با همکاری معاونت محترم آموزشی باید این نقیصه مرتفع گردد.
ثالثا" : قابلیت پرستاران بعنوان یکی از ارکان نظام ارائه خدمت باید تقویت شود تا بتوانند بعنوان افراد چند وجهی در  کلیه عرصه های نظام سلامت اعم از پیشگیری، درمان و توانبخشی ارائه خدمت نمایند.

4_ گسترش و تقویت پرستاری در منزل و تعیین تعرفه مناسب بار سنگینی را از دوش نظام سلامت برخواهد داشت. نگهداری طولانی مدت بیماران مزمن و کسانی که ماندنشان در بخش مراقبتهای ویژه فقط بدلیل مراقبت های پرستاریست هزینه های کمرشکنی به بیمار و نظام سلامت تحمیل  می کند که با شیوه " پرستاری در منزل" می توان علاوه بر کاهش بار روانی مردم ، هزینه های نظام سلامت را نیز کاهش داد.

بدیهی  است باید تلاش کنیم تا این خدمات تحت پوشش سازمان های بیمه گر قرار گیرد.
       توفیق سرکارعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه