دریچه‌ها را باز نگاه دارید
گروه پزشکان و قانون؛

علی‌رغم اینکه گروه مجازی متعلق به اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی‌، گروهی خصوصی و دارای هویت منحصر به افراد عضو مجمع است‌، ولی انتقال وسیع اطلاعات از این اتاق به رسانه‌های جمعی جامعه پزشکی و سلامت‌، دریچه نو به جهان بسته و پر از رمز و راز گفت‌وگوهای درون صنفی بود .
انتقال آزاد این اطلاعات‌ به احتمال قوی بدون رضایت اعضای آن اتاق نبوده و دسترسی به اتاق و درز اطلاعات از آن با رضایت جناح‌های مختلف در جدال انتخاباتی و برای به عرصه آوردن افراد عادی سازمان‌، برای ایجاد قضاوت منفی و یا مثبت در مورد هر نامزد رخ داده است .
به دور از نتیجه‌، این اقدام مقطعی اینک دریچه‌ای نو به درون سرای قدرت باز کرده است که در آن می‌توان دارندگان قدرت و یا مدعیان کسب آن را به عریانی دید و نقد‌ها را خواند و مخازن اسرار را گشود .
از آنجا که همه کاندیداها به صراحت و با قاطعیت اعلام کرده‌اند که قصد دارند گفت و شنودهای خود را با مجمع به سطحی قابل قبول و متوازن برسانند‌، گروه پزشکان و قانون خواستار این است که اتاق مجازی مذکور از طریق امکانات تکنولوژیک‌، کلیه گفت‌وگوهای خود را به کانالی عمومی منتقل نماید و نیز گفت‌وگوهای شفاهی رسمی ریاست کل و هیئت رئیسه‌ مجمع و یا خود مجمع عمومی در این کانال به شکل عمومی نشر یابد .
نامزدان ریاست کلی باید بدانند فعالان صنفی روز به روز بیشتر می‌شوند و در قالب گروه و دسته‌جات مختلف‌، به مطالبه‌گری خواهند پرداخت و به شکل فزاینده و بدون نهایتی انتظارات خود را مطرح خواهند کرد .تلاش برای پنهان کاری‌هایی که تا به حال وجود داشته است‌، عاقبتی جز شکستی ناگزیر برای کسی که این روش را برگزیند نخواهد داشت .
دریچه های باز، هوای تنفس همه را پاکیزه خواهد کرد؛ حتی آنهایی که به استنشاق آلودگی عادت کرده‌اند .

پایان پیام/

مطالب مشابه