رئیس جدید، انتظارات قدیم، مطالبات جدید و قدیم
جناب دکتر ظفرقندی، ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی
 
 سلام علیکم
 
 سرانجام مجمع عمومی فوق العاده ۲۶ بهمن ۹۷ نظام پزشکی برگزار شد و تکلیف مسئولیت ریاست کل (و نه مسند ریاست کل) سازمان مشخص شد.
 
 در حال حاضر و به هر تقدیر، شما رئیس و مسئول کل خانه صنفی جامعه پزشکی، طرفدار یا مخالف یا منتقد، از پزشک و ماما تا کارشناسان پروانه دار هستید.
 
 فرصت دوماهه انتخابات، فرصت مغتنمی بود برای دیدن و شنیدن درد و دلها و گلایه هایی که جامعه پزشکی به حق انتظار دیده شدن آنها را نه فقط از طرف رئیس کل جدید بلکه از سوی رئیس شورای عالی وقت داشت و دارد.
 
 جامعه پزشکی و گروه پزشکان و قانون انتظار و امید دارد که نه در حد شعارهای انتخاباتی و برنامه های اعلام شده بلکه فراتر از این شعارها و برنامه ها، در رفع معضلات مختلف صنفی و اعاده جایگاه واقعی جامعه پزشکی کوشا باشید. باشد که اعتماد از دست رفته جامعه پزشکی به این خانه صنفی را بازیابی کنید.
  در این راه پرتلاطم برای شما آرزوی موفقیت داریم.

هیات اجرایی گروه پزشکان و قانون

پایان پیام/

مطالب مشابه