پزشکان زینت النسخه تجویز نمی‌کنند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، ایرج خسرونیا در ارتباط با اظهارات رئیس‌جمهور در مجلس در روز رأی‌گیری برای انتخاب وزیر بهداشت، اظهار داشت: رئیس‌جمهور زحمات پزشکان را با این سخنان بر باد دادند و این در حالی بوده که خودشان زیر تیغ جراحی رفته و می‌دانند که این قشر از جامعه چه زحماتی می‌کشند و البته مسؤولین می‌توانند قدردانی نکنند ولی حداقل مطلبی نگویند که سبب رنجش خاطر پزشکان شود.

خسرونیا تاکید کرد: داروهایی که پزشکان تجویز می‌کنند برای درمان بیمار ضروری است، تنها ممکن است یک تا دو درصد از پزشکان داروی اضافه و یا به اصطلاح آقای‌ رئیس‌جمهور زینت‌النسخه تجویز کنند و نمی‌توان این مسئله را برای همه پزشکان دانست.

وی افزود: برخی معتقدند که تجویز داروهای مکمل، زینت‌النسخه به شمار می‌رود در حالی که داروهای تقویتی و مکمل‌ها برای برخی از افراد جامعه مصرف آن ضروری است و کسانی که سوء تغذیه داشته و یا با کمبود پروتئین و کلسیم مواجه هستند یا لبنیات از سفره خانه آنها حذف شده به داروهای مکمل نیاز دارند.

به گزارش فارس رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در پایان اضافه کرد: همچنین پزشکان برای پرکردن دفترچه و یا زیبایی طبابت‌شان دارو تجویز نمی‌کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه