باطل‌السحر تاریکخانه‌ها
در‌پرده‌گویی و استفاده از ایهام و ابهام - وقتی که قطعیت وجود‌ این تاریکخانه برای کسی اثبات شده است- رفتاری نا‌کارآمد و بی‌ثمر است. تاریکخانه‌ها هیچ باطل‌السحری جز شفافیت در مورد ماهیت‌شان ندارند و هر کس به هر ترتیبی از وجود و یا ماهیت آنها اطلاع دارد، جز پرده‌دری و فاش‌گویی در مورد آنها چاره‌ای ندارد و هر راه مقابله دیگری، آب در هاون کوبیدن است. 

این مطّلع چه دکتر ظفر‌قندی باشد، چه هر فعال صنفی و یا حتی یک همکار عادی دیگر، باید بداند که قدرت تاریکخانه‌ها تا زمان بودنشان در تاریکی است. اگر وجود اتاق فکر تاریکخانه‌ای برای کسی به اثبات رسیده است و نگرانی از تاثیر تصمیمات آن برایش وجود دارد، اظهار نگرانی و اخطار و زنهار و هشدار، راه مقابله با آن نیست.

گام اول مبارزه با هر تاریکی، «نور‌افشانی» بر آن است. اینکه آیا شجاعت این نور‌افشانی وجود دارد یا خیر و یا اینکه عدم وجود شرایط مناسب و یا مصلحت اندیشی‌های خاص‌ باعث شود به جای اقدام اصلی با آن مماشات شود، به ذهن و فکر کسانی که به هویت تاریکخانه‌ها پی برده‌اند بستگی دارد. خاصیت تاریکخانه‌ها، «فریب در سطوح پیچیده» است و اگر کسی خام‌دستانه فکر کند که می‌تواند با فریب به جنگ فریب برود، معلوم می‌شود که قواعد بازی را نمی‌شناسد.

به هر حال گروه پزشکان و قانون آماده همکاری همه‌جانبه در افشاندن نور‌‌ با همه کسانی است که مدعی وجود تاریکخانه‌هایی هستند که قصد تخریب جایگاه اجتماعی و اقتصادی پزشکان را دارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه