لزوم ارائه برنامه کاربردی برای کاهش شکاف آموزش و بالین در پرستاری
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مریم حضرتی با اشاره به طرح پیشنهادی دانشکده پرستاری و مامایی تهران با عنوان طرح تلفیق آموزش و بالین بر لزوم کسب نظر از دانشجویان و همکاران بالینی به عنوان ذینفعان اصلی تاکید کرد و گفت: در تلفیق آموزش در بالین و یا در عرصه، تلاش های بسیاری صورت گرفته است، اما هنوز نیاز به الگوهای برتر و تثبیت شده جهت اجرای بهتر این امر مهم هستیم.

وی که در سمپوزیوم یک روزه معرفی و نقد نوآوری های آموزشی در پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی تهران سخن می‌گفت، ادامه داد: مدل های مختلفی برای کم کردن شکاف بین تئوری و عمل در پرستاری برای حل مشکلات آموزشی مطرح شده است که این سمپوزیوم یک روزه که با طراحی و مدیریت کارگروه توسعه علوم پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور اساتید و فرهیختگان پرستاری در جهت نقد و بررسی این گونه طرح های نوآورانه در پرستاری انجام گرفته است، شایسته تقدیر است.

حضرتی گفت: طرح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در برگزاری آزمون عملی پیش کارورزی به شیوه آسکی اجرا می‌شود، این طرح در تعدادی از دانشگاه ها در حال انجام است، اما این روش باید قانونی و مصوب شده و به شکل متحد الشکل اجرا شود.

معاون وزیر بهداشت طرح اتندینگ پرستاری پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را  نیز طرحی ارزشمند دانست و گفت:  این طرح شکاف بین آموزش و بالین را به نحو مطلوبی کاهش می دهد و در ایجاد اعتماد به نفس در دانشجویان و رضایت شغلی اساتید پرستاری در بالین می تواند موثر باشد، اگرچه این طرح هنوز در ابتدای کار است و نیاز به تکمیل شدن دارد. 

به گزارش وبدا وی در پایان این سمپوزیوم، خواستار اجرایی شدن طرح ها به صورت پایلوت و در نظر گرفتن جوانب مختلف آن شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه