۱۳درصد افزایش تعرفه خدمات سلامت پیشنهاد شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدرضا ظفرقندی گفت: رشد تعرفه پزشکی سال 98 در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است و وزیر بهداشت هم تغییراتی را در این تعرفه ها اعمال خواهد کرد و با این تغییرات را به دولت ارائه کرده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در این یکی دو روز باقیمانده از سال، قاعدتا در دولت باید تصمیم گیری شود و باید مصوبه نهایی از سوی دولت اعلام شود، اطلاع دارم که این موارد به دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ارائه شده است که باید ارزیابی و اعلام شود. 

وی در خصوص اعلام تعرفه ها تا پایان فروردین 98 گفت: فکر می کنم بر اساس وعده وزیر بهداشت زودتر از این زمان باشد و شاید هم در همین هفته یا هفته آینده باشد.

ظفرقندی تصریح کرد: در تعرفه پیشنهادی در مجموع افزایش هزینه بخش سلامت حدود 13 درصد پیشنهاد شده است که توسط شورای عالی بیمه به دولت هم اعلام شده است.

به گزارش ایرنا رئیس سازمان نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: پیش از این 15درصد افزایش پیشنهاد شده بود اما در حال حاضر این افزایش 13 درصد پیشنهاد شده است که در ابعاد مختلف در زیر مجموعه های خدمات مختلف پزشکی فرق می کند و به عنوان مثال در بخش هتلینگ ممکن است این رشد تعرفه بالاتر باشد، اما در بخش دارو همان حدود 13درصد است.

پایان پیام/

مطالب مشابه