فیکس پیمنت کردن حقوق و مزایای کادر درمان به معنای عدالت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اصغر دالوندی با اشاره به این که تا قبل از سال 74 اختلاف دریافتی بین پزشک و پرستار بین 2 تا 3 برابر بود اما پس از اجرای طرح خودگردانی در قالب فی فورسرویس این فاصله  افزایش یافت، گفت: با ترجمه کتاب کالیفرنیا،  2000 خدمت پزشکی تعیین شد و در سال های بعد این خدمات به 6000 عنوان افزایش یافت اما این افزایش خدمات و الگو برداری از سایر کشورها نیاز به ایجاد زیر ساخت های لازم داشت که متاسفانه در کشور ما این بسترها فراهم نبود. 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در کتاب کالیفرنیا زمینه ها و زیرساخت های اجرای طرح هایی چون فی فور سرویس و یا کارنه نیز مورد توجه قرار گرفته بود اما متاسفانه در کشور ما این بسترها فراهم نبوده و پوشش بیمه ای و چگونگی نحوه سرمایه گذاری در بخش های مختلف مورد توجه قرار نگرفته بنابراین این طرح با شکست روبروشده و تصمیمات تنها به نفع یک گروه خاص اتخاذ شده است و نارضایتی سایرگروه های کادر درمان را به همراه داشته است. 

وی افزود: کشورهایی که از ضریب K  استفاده می کنند در مقابل بیمه های بسیار قدرتمندی دارند که خدمات درمانی را از نوزادی تا سالمندی هر فرد پوشش می دهد، متاسفانه در ایران هر ساله بدون کارشناسی دقیق ضریب K افزایش داده می شود و همچنین با اجرای طرح تحول سلامت و تحت پوشش بیمه قرار دادن 10میلیون نفر بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای و تامین هزینه بیمه این تعداد از محل صندوق های سابق سبب تضعیف بیمه ها و به سمت ورشکستگی سوق دادن آنها شده است.

دالوندی با تاکید بر این که ایرادهای بسیاری بر طرح تحول سلامت وارد است، تصریح کرد: در ابتدا بنا شد که بودجه این طرح بین 4000 تا حدود 7000 هزار میلیارد باشد اما متاسفانه بودجه آن فراتر رفته و همچنین بودجه وزارت بهداشت در سال 98، 76 هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است، بنابراین این سیستم پول های ملی را که از سهم کارانه ها و از محل بیمه ها دریافت می شود، مصرف می کند و بر ارائه خدمات القایی می افزاید.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در طرح تحول سلامت و افزایش کارانه ها، هیچ منفعتی عاید پرستاری نشده است، طرح تحول سلامت با هجوم مراجعه مردم و بیماران به مراکز درمانی همراه بود و این هجمه از مراجعات سبب افزایش کار پرستاران شد که با توجه به کمبود پرستار در مراکز درمانی، پرستاران را متحمل اضافه کاری اجباری و گذراندن شیفت های متعدد کرد و این امر سبب نارضایتی و فرسودگی شغلی در جامعه پرستاری شد بنابراین طرح تحول سلامت جز ضرر چیزی برای پرستاری نداشته است .  

وی تصریح کرد: در طرح تحول سلامت عدم توجه به استانداردها باعث شد که اتندها زمان کمتری را برای بیماران صرف کنند و بیماران نیز از حقوق انسانی خود کمتر بهره مند شوند، طرح تحول در مدت 1 ماه نوشته شد و هیچ گونه کارکارشناسی و پایلوتی برای آن انجام نشد و این امر سبب تبدیل یک طرح ملی به یک چالش ملی در اقتصاد سلامت کشور شده و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

دالوندی با اعتقاد به این که معوقات پرستاران و پزشکان یکی از مشکلات طرح تحول سلامت است، گفت: نزدیک به 1 سال است که کارانه و اضافه کار پرستاران و پزشکان پرداخت نشده و این موج نارضایتی در بین کادر درمان ایجاد کرده و برای پایان دادن به این هرج و مرج و حرکت در مسیر عدالت در حوزه سلامت، نیاز است دو عنصر کارسنجی و زمان سنجی در نظر گرفته شود و این موضوع برای کادر درمان و اعضایی که با نظام سلامت در ارتباط هستند می تواند به کار گرفته شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به این که پرستاری در آینده جز 3 شغل برتر دنیا خواهد شد، اظهار داشت: اگر عدالت در حق پرستاری ایجاد نشود، قطعا پرستاران کشور به سمت مهاجرت روی می آورند و یا با بی انگیزگی به ارائه خدمات می پردازند. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر متوسط پرداخت به انترن ها و رزیدنت ها در امریکا 1.10 یا 2.3 یک جراح است اما متاسفانه در کشور ما این پرداختی نه تنها برای پرستاران بلکه برای انترن ها و رزیدنت ها نیز با بی عدالتی پرداخت می شود و ما خواستار ایجاد عدالت در تمامی سطوح نظام سلامت هستیم و می بایست  عدالت برای همه گروه های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی رعایت شود.

دالوندی تاکید کرد: با فیکس پیمنت کردن حقوق و مزایای کادر درمان می تواند عدالت در پرداخت ها را ایجاد کند، فیکس پیمنت کردن حقوق باعث ظهور عدالت بویژه در بخش خصوصی خواهد شد به شرط این که حداقل دستمزد برای پرستاران تعريف شود . به تعبیر برخی كارشناسان فیکس پیمنت کردن حقوق و مزایا باعث رویگردانی بیماران از بیمارستان های دولتی و کشانده شدن آنها به بخش خصوصی خواهدشد اما باید گفت که این تعبیر درست نیست و با نظارت دقیق می توان از ایجاد این گونه مشکلات جلوگیری کرد. 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: جامعه پرستاری در حال حاضر دیگر با تعرفه گذاری خدمات پرستاری موافق نیست و به دنبال این است که براساس طبقه بندی مشاغل، مقاطع تحصیلی، کارسنجی و زمان سنجی، حقوق و مزایای ثابت دریافت کند، به اعتقاد بنده باید برای دریافتی پرستاران بایستی کف یک مبلغ در نظر گرفته شود و این مبلغ در بخش دولتی باید بیش از بخش خصوصی باشد و همچنین بخش خصوصی نباید حقوق پرستاران را براساس پرداختی وزارت کار بسنجد و از پرستاران بهره کشی بیشتری کند و با در نظر گرفتن طبقه بندی مشاغل حقوق هر رده مشخص گردد.

وی اظهار کرد: با ایجاد پروتکل ها و گایدلاین ها و همچنین تقویت بیمه ها، می توان خدمات کادر درمان را خریداری نمود  و همچنین وزارت بهداشت با تولیت و نظارت بیشتر بر بخش خصوصی می تواند عدالت را در تمامی حوزه ها و رده ها ایجاد کرده و باعث ایجاد انگیزه در کادر درمان شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری دالوندی در پایان افزود: در اصل٢٩ قانون اساسی آماده است که مردم باید به خدمات سلامت به راحتی دسترسی داشته باشند بنابراین با ساماندهی بیمه ها و جداسازی بیمه ها از وزارت بهداشت و نظارت بیشتر بیمه ها بر کادر درمان، همچنین با اجرای طرح فیکس پیمنت می توان عدالت و رضایتمندی را در بین ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات ایجاد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه