گزمگی
گروه پزشکان و قانون؛

مدتی پیش مقام معاونت کل  وزارت بهداشت ، پیرامون بستر مناسب تجاری که افزایش نرخ دلار برای توریسم پزشکی در کشور برقرار می کند، فرمایشاتی مطابق معمول خود فرمودند .

در همان زمان گروه قانون در نوشتار اختصاصی خود واکنشی نشان داد مبنی بر اینکه این بازار جدید، دارای آشفتگی‌های بسیار است که تسلط دلالان‌، زد‌و‌بند باندهای متصل به قدرت برای انحصاری کردن این بازار، انفعال وزارت در ایفای نقش راهبری و نظارت،‌ از جمله آن بوده و هستند .

حال به یکباره وزیر بهداشت با ادبیاتی غریب به صحنه وارد شده‌اند که بیشتر به صحنه دعوایی خیابانی می‌ماند .

ایشان اولا بفرمایند که کدام الگو و معیار مشخص و قابل اندازه‌گیری را برای تبیین کلمه «سرگردانی» دارند‌؟

پزشکان بخش خصوصی که نان و آبشان از بیماران با درآمد ارزی است، بیماران را سرگردان می‌کنند‌؟

بیمارستان‌هایی که الان تنها امیدشان درآمد ناشی از این بیماران است، آنها را سرگردان می‌کنند‌؟ 

یا باندهای متصل به قدرتی که برای افزایش پورسانت‌شان پزشک و بیمار خارجی‌، هردو را سر می‌دوانند‌؟

آقای وزیر‌! اگر اهل مچ‌گیری هستید، بدانید که هیچ همکار حرفه‌ای با تجربه‌ای تلاش نمی‌کند عامدانه اعتماد متقابل بین خود و بیمارش را از بین ببرد‌، چه برای‌ حفظ اعتبار علمی و چه به علت حفظ منابع درآمدی .

واقعیت‌های تلخ جدی در توریسم درمانی وجود دارد که به مانند بسیاری دیگر از حوزه‌ها ناشی از وجود الیگارشی‌های متنفذ است که فقط پول را می‌شناسند و دلالی بلدند .

گروه پزشکان و قانون بر خلاف وزیر بهداشت معتقد است که کار آن وزارت، «گزمگی» نیست و بستر‌سازی است؛ اما انگار فعلا خوشتر آن است.

پایان پیام/

مطالب مشابه