صدا و سیما در مورد معیشت پزشکان آدرس غلط به مردم می‌دهد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن مصلحی درباره جلسه شورای عالی بیمه با سازمان نظام پزشکی کشور برای بازنگری تعرفه های درمانی، گفت: هنوز به صورت رسمی جلسه شورای عالی بیمه با سازمان نظام پزشکی برای بازنگری تعرفه ها برگزار نشده و چیزی مجددا مصوب نشده است اما اطلاعات در این خصوص رد و بدل شده است و کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نقطه نظراتش را به دلیل شرایط متفاوت پیرو نقطه نظرات قبلی منعکس کرده و قرار است نهایی شود و تا پایان ماه، مجددا در شورای عالی نظام پزشکی مطرح شود و اگر نقطه نظراتی تغییر کرده باشد در کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی مصوبه مجدد بگیرد و نهایتا تا پایان ماه منعکس خواهد شد. 

دبیر شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: با تعرفه های فعلی ادامه کار برای مراکز تشخیصی و درمانی در حوزه سلامت بسیار مشکل شده است، مشکلات این مراکز هر روز بیشتر از قبل می شود و هزینه های آنها به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر وضعیت درآمدی این مراکز روند کاهشی پیدا کرده بنابراین علیرغم صحبت های برخی مسوولین که مراکز درمانی نباید به دنبال سودآوری باشند باید بگویم که بحث سودآوری مطرح نیست بحث این است که با این شرایط دیگر نمی شود این مراکز را اداره کرد.

مصلحی گفت: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که هزینه دستمزد پرسنل و هزینه های دیگر از جمله هزینه آب و برق، هزینه خرید دارو و تجهیزات پزشکی توسط دولت معین شده است بنابراین یک مرکز درمانی نمی تواند این هزینه ها را نپردازد نمی تواند به پرسنل خود بگوید امسال حقوق کمتری بگیرد و یا به بیمه بگوید سهم بیمه پرسنل را کمتر دریافت کنید و یا از اداره آب و برق بخواهد هزینه های کمتری دریافت کنند. حرف ما این است که مراکز درمانی و بیمارستان ها دیگر حتی قادر به پرداخت این هزینه ها هم نیستند.

وی افزود: اگر بحث حق الزحمه پزشکی را هم در نظر نگیریم سایر هزینه هایی که مصوب خود دولت است را نمی شود بگوییم به بهانه اینکه به مردم فشار می آید شما هم این هزینه ها را نگیرید، این هزینه ها را خودتان مصوب کرده اید و باید حتما پرداخت شود. ضمن اینکه تورم و افزایش قیمت در تمام زمینه ها از جمله مواد خوراکی،انرژی و حمل و نقل عمومی و سایر هزینه ها را داشته ایم مگر پزشکان از میان همین مردم نیستند ؟ پزشکان هم باید همین هزینه ها را پرداخت کنند.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: اگر ما دغدغه مردم را داریم عمده هزینه های مردم که درمان نیست بلکه هزینه های جاری شان است که چند برابر گران شده است، پزشکان هم جزو همین مردم هستند چرا ما توقع داریم تمام این بار را به روی دوش حوزه سلامت منتقل کنیم؟ باید این معادله به گونه ای حل شود و صرف توصیه و اینکه برای مردم دلمان می سوزد مشکلی را حل نمی کند بلکه باید نگاه معقولانه و منطقی به این قضیه داشت.

مصلحی در خصوص اینکه تصمیم نهایی شورای عالی بیمه درباره تعرفه ها چیست و آیا تغییراتی حاصل می شود، گفت: اینکه می گویید آیا اتفاقی خواهد افتاد یا خیر باید بگویم از نظر ارایه کنندگان خدمت ادامه وضعیت موجود بسیار مشکل و بعضا غیرممکن است و این هشداری است که داده می شود مثل بیماری که هر روز بدحال تر می شود و ممکن است فوت کند.

وی تاکید کرد: مراکز تشخیصی و درمانی نمی توانند بدهی هایشان را بپردازند و مرتب باید با طلبکارانشان کلنجار بروند ، از طرف دیگر مجبور هستند هزینه های پرسنل خود را بپردازند به دلیل اینکه حوزه سلامت حوزه خطیری است.

مصلحی اظهار کرد: متاسفانه فضای رسانه ای که بعضا درباره تعرفه های درمانی ایجاد شده است، به صورت عمد یا غیرعمد، تصمیم گیران و تصمیم سازان را به اشتباه انداخته است و در باره حوزه سلامت یک غفلتی در حال رخ دادن است که آسیب آن به مردم خواهد رسید.

وی اظهار کرد: بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستان ها اعلام کرده اند که شما مایحتاج ما را اعم از تجهیزات پزشکی و دارو،‌ لوازم مصرفی و هزینه های بالای بیمارستان را به قیمت یک تا دو سال قبل تامین کنید ما هیچ افزایش تعرفه ای را نمی خواهیم که پیشنهاد شجاعانه و شفافی است.

به گزارش سلامت نیوز دبیر شورای عالی نظام پزشکی در پایان اضافه کرد: باید یک فکر عاجلی برای تعرفه های درمانی شود، توصیه من این است که تصمیم گیرندگان نظر ارایه کنندگان خدمات را که نماینده آنها نظام پزشکی و انجمن های علمی و تخصصی است را مورد توجه قرار دهند و اگر توقع دارند این افراد همراه با سیاستگذاری هایشان باشند طبیعی است که باید نقطه نظرات آنها را هم بشنوند. اگر قرار است راه حلی برای مشکل تعرفه ها اندیشیده شود با مشارکت خود ارایه کنندگان خدمات باشد.

پایان پیام/