اقدامات لازم در جهت ارتقای عملکرد مدیریت بحران در وزارت بهداشت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد اسماعیل مطلق با اشاره به خسارات سیل اخیر و پیامدهای سلامتی، تلفات انسانی و خسارات مالی موارد آمادگی در برابر سیل و روش های پیشگیری و کاهش خطر و خسارات مربوطه را مورد تحلیل قرار داد.
 
مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایا وجود سامانه یکپارچه بهداشت "سیب" را نقطه قوت وزارت بهداشت در سیل اخیر دانست و گفت: آمادگی به موقع نیروها، گزارش دهی مستمر، حمایت های وزیر بهداشت، برگزاری مستمر جلسات، اقدامات پیشگیرانه بیماری ها و محیط در این بحران از نقاط قوت و  همچنین تجهیزات ناکافی، تداخل وظایف سازمان ها در حین بحران، نبود زیرساخت مناسب، گزارش دهی آنلاین، پایین بودن درک خطر جامعه نسبت به مخاطرات موجود از نقاط ضعف بودند.
 
به گزارش وب‌دا وی در پایان اضافه کرد: به منظور ارتقای عملکرد مدیریت بحران به ویژه در وزارت بهداشت، تغییر در رویکرد نظام سلامت به رویکرد پیش فعال و تجهیز منابع هشدار و آموزش جامع به همه سطوح، تقویت زیرساخت های مدیریت خطر از جمله تدوین نقشه خطر، تصویب چارت تشکیلاتی دفتر مدیریت بلایا در وزارت بهداشت و دانشگاه ها و ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی هماهنگ و منسجم و اصولی و نیز تجهیز منابع مورد نیاز در مواقع بحران باید مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه