ما هستیم و خواهیم ماند
در حال حاضر در حوزه اجتماعی پزشکی وضعیت تاسف‌آوری را شاهدیم‌ که هر روز حقیقت‌، دروغ و افسانه در هم آمیخته شده و منتشر می‌شوند.

اما ما هستیم و خواهیم ماند؛ زیرا اکثریت ما ‌مانند اکثریت جامعه ایرانی، هیچ سهمی از رانت‌های طرح‌های بزرگ مانند طرح تحول و مانند آنها نبرده و نخواهیم برد. 

ما هستیم و خواهیم ماند؛ چون اکثریت ما مانند اکثریت جامعه ایرانی، برده‌وار در خدمت تصمیماتی هستیم که در پس اتاق‌های تاریک و بدون شفافیت گرفته می‌شود. 

ما هستیم و خواهیم ماند چون هنوز بین ما و اکثریت جامعه ایرانی بر خلاف شائبه‌سازی‌های جریان‌های خبری، صلحی عمیق و اعتمادی در خور برقرار است.

ما هستیم و خواهیم ماند چون برخلاف تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، هر روز صحنه‌ای جدید را برای بیمارانمان تدارک نمی‌بینیم و آنان می‌دانند آشفتگی را ما باعث نشده‌ایم.

ما هستیم و خواهیم ماند زیرا با انجام حدود یک میلیارد عملیات درمانی در سال، بازدهی بالا و پر ثمره‌ای برای کشور داریم و هنوز خساراتمان‌ برای جامعه ایرانی به اندازه حتی یک کارخانه موتور‌سیکلت ‌سازی هم نیست.

ما هستیم و خواهیم ماند چون اکثریت ما همچون اکثریت جامعه ایرانی از ثروت و قدرت بی‌حد و حصر، بی‌بهره است و آنچه‌ برآورده، حاصل کار سخت‌، مسئولانه و متعهدانه است.

ما هستیم و خواهیم ماند چون جامعه ایرانی الگوهای مثبت خود از  پزشکی و یادمان‌های خود از پزشکان‌ را به راحتی کنار نخواهد گذاشت و پزشک ایرانی دل در گروی این خاک داشتن را «افتخار» می‌داند و کندن و رفتن را نه به میل خود که به جبر «نا‌مدیران» و «نا‌کارآمدان» انتخاب می‌کند. 

ما هستیم و خواهیم ماند چون جایگزین نمودن پزشک ایرانی با دیگران یک تخیل بیشتر نیست و روزگار نشان خواهد داد که هنوز بهترین انتخاب جامعه خود هستیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه