کمسیون‌های کارشناسی اخلاق پزشکی در هیئت‌مدیره‌های استان‌ها در حال تشکیل است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصطفی معین در خصوص اینکه سازمان نظام پزشکی در دفاع از حقوق جامعه پزشکی چه جایگاهی دارد، اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی نهادی مدنی است که ارکان آن در فرآیندی دموکراتیک توسط جامعه پزشکی کشور انتخاب می شوند. بنابراین جایگاه، منزلت و اقتدار این نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی مستقیماً با میزان مشارکت آحاد جامعه پزشکی در انتخابات و نیز ارتباط مستمر با نهاد صنفی خود پس از انتخابات و نظارت بر عملکرد آن بستگی دارد. 

وی افزود: اگر چه این نهاد دیرپاترین و بزرگترین تشکیلات صنفی - تخصصی کشور بوده است و از فرهیخته ترین شخصیت های علمی و اجتماعی تشکیل می شود ولی متاسفانه در انتخابات چهار سال یکبار آن برای انتخاب ارکان سازمان از جمله رئیس کل، اعضای شورای عالی و هیئت های مدیره شهرستان ها فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اعضا شرکت می کنند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: امیدوارم در دوره جدید نظام پزشکی با تداوم همین رویکرد در سازمان و با مشارکت و تلاش هرچه بیشتر همه گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی بتوانیم بیش از پیش از حریم این حرفه مقدس، حقوق مادی و معنوی جامعه پزشکی و حقوق بیماران دفاع نماییم و بتوانیم پاسخگوی سوگند و تعهدی که در آغاز پذیرش این مسئولیت اخلاقی و معنوی با خدای خود داشته ایم، باشیم.

معین گفت: تقویت رابطه با بیماران، وقت گذاشتن برای تشخیص و درمان و همدردی با درد و رنج آنان و دفاع از حقوق اجتماعی و حق برخورداری از بهترین استانداردهای بهداشت و تغذیه و درمان و پیشگیری از مهم ترین وظایف اخلاقی و حرفه ای ما است. آن وقت در موقعیت های حساس همین بیماران و جامعه هستند که قوی ترین حامیان طبیبان خود خواهند بود و جوسازی ها و فضای پزشک ستیزی را خنثی خواهند کرد.

وی در خصوص اصلی ترین اولویت ها در سطح سیاستگذاری و برنامه های راهبردی نظام پزشکی تصریح کرد: ترویج و تعمیق اصول اخلاق حرفه ای پزشکی و توجه به تعدد نقش ها و رسالت حرفه ای، اخلاقی و اجتماعی کادر پزشکی در طب مدرن و جامعه جدید و در واقع بسط گستره اخلاق پزشکی به اخلاق زیستی از مهم ترین سیاست های مورد نظر است. در این رویکرد جدید، پزشک نه فقط به عنوان درمانگر بلکه به عنوان الگوی اخلاقی، معلم و آموزش دهنده، پژوهشگر و دانشمند، مدافع حقوق بیماران و سلامت جامعه و یک مصلح اجتماعی مطرح شده و باید آمادگی چنین جایگاه و رسالتی را پیدا کند. خوشبختانه راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای پزشکی پس از بررسی دقیق، نهایی و ابلاغ گردید.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: در این مرحله تشکیل کمسیون کارشناسی مرکزی در سازمان و کمسیون های کارشناسی اخلاق پزشکی در هیئت مدیره های استان ها در حال انجام است. همچنین با همکاری وزارت بهداشت و نیز مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی در حال برنامه ریزی هستیم که کمیته های تخصصی اخلاق پزشکی را در سطح انجمن های علمی تشکیل داده و کد های اخلاقی اختصاصی هر انجمن را به کمک خودشان تدوین و به اجرا در آوریم.

معین خاطرنشان کرد: بازنگری برنامه راهبردی "استراتژیک" نیز با تشکیل کمیته کارشناسی مربوط اخیراً آغاز شده است که ماموریت، چشم انداز، اهداف و سیاست های سازمان نظام پزشکی تدوین و در چارچوب آن برنامه های هدفمند و زمان بندی شده مرتبط به اجرا در آید.

وی افزود: اطلاع رسانی و تشویق و توجیه همکاران برای ایفای مسئولیت و افزایش سطح مشارکت ایشان در انتخابات، شکل گیری ارکان سازمان، نظارت بر عملکرد مسئولان آن، ارتقای جایگاه اجتماعی سازمان و استقلال آن در تصمیم گیری ها از دیگر برنامه های راهبردی است که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد. در این زمینه طی برنامه ای، گسترش اطلاع رسانی، ارتباط و تبادل نظر بین کمسیون های تخصصی سازمان و هیات های مدیره نظام پزشکی شهرستان ها آغاز شده که با تقویت زیرساخت های فنی مربوط باید تدام یابد و انسجام بیشتری را در مجموعه نظام پزشکی کشور به وجود آید.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفت: کمک به گسترش همکاری های بین رشته ای پزشکی اعم از بالینی و پایه و نیز ارتباط و همکاری میان گروه‌های تخصصی مختلف در جامعه پزشکی شامل پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، پرستاران و پیراپزشکان برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به بیماران و در جهت ارتقای آموزش و پژوهش و سلامت جامعه از جمله سیاست های پر اهمیتی است که باید با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی به اجرا در آورد.

به گزارش مهر معین در پایان اضافه کرد: ارتباط مستمر و موثر با مسئولان ذی ربط در دولت، مجلس و قوه قضائیه، رسانه ها، انجمن های علمی و تخصصی و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای ایجاد یک تعامل مفید و ثمر بخش هم ضروری است که امیدوارم این امر با تقویت معاونت ها و حوزه های مختلف سازمان نظام پزشکی صورت پذیرد.‌

پایان پیام/

مطالب مشابه