معافیت مالیاتی مجمع خیرین سلامت؛ کمک به عدالت توزیعی یا بسترسازی برای رانت؟
در حالی که تقریبا تمام صاحب نظران اقتصادی کشور، بستر‌های اصلی فساد مالی را در دسترسی نهادها و ارگان‌ها به رانت‌های مختلف می‌دانند و همچنین تجربیات متعدد از اتفاقاتی که در گذشته در نهاد‌هایی مانند بنیاد بیماری‌های خاص‌ و هلال احمر در زمینه واردات تجهیزات رخ داده است و نیز با وجود شبهات بسیار در مورد رانت‌های عظیم در بحث واردات تجهیزات پزشکی که حتی زمینه‌ساز چندین مورد تغییرات در وزارت بهداشت گردیده‌، چگونه است که عده‌ای در تلاش برای افزودن یک نهاد استثناء شده دیگر در صحنه پریشان واردات تجهیزات پزشکی در ایران هستند؟! 

 رد پای بسیاری از نام‌های به ظاهر بزرگ را می‌توان در بازار آشفته و مغشوش تحهیزات پزشکی ایران یافت؛ البته به شرطی که از حمایت افرادی نزدیک به حوزه‌های قدرت و ثروت برخوردار نشوند.

دلیل اینکه رئیس فراکسیون خیرین سلامت تلاش نمی‌کنند که به جای بستر‌سازی برای ایجاد رانت‌های جدید تحت عناوین پر طمطراق و معنوی‌، سرمایه‌گذاری‌های خیرین را به سمت تولید اقلام تجهیزات پزشکی‌ در ایران هدایت نمایند، چیست و چرا نگاهشان فقط معطوف به بازار رانت‌پذیر واردات تجهیزات پزشکی است؟

گروه پزشکان و قانون جایگاه رفیع خیرین و انسان‌دوستان ایرانی که جان و مال و آبروی خود را برای کاهش آلام هموطنان و انسان‌های دیگر ارزانی داشته‌اند را ارج می‌نهد و خود را خاک پای وجود شریف این فرشتگان زمینی می‌داند اما مزه تلخ سوء استفاده از نام‌های شریف، چنان در دهان ماست که نمی‌توانیم از یادآوری آن با زبان رسا خودداری کنیم. 

امید فراوان داریم که بزرگان آن مجمع عزیز نیز در ورود به این‌گونه موضوعات پرمناقشه جانب احتیاط کامل را گرفته و از فنا شدن آبرو‌، جان و مال خود در ورطه‌هایی که فرصت‌طلبان فراهم می‌آورند، حذر نمایند.

پایان پیام/

مطالب مشابه