اجرای قانون انتشار در دسترسی آزاد به اطلاعات در دستور کار نظام پزشکی قرار گیرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این نامه به شرح ذیل است:

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر معین رئیس محترم شورای عالی نظام پزشکی 

سلام علیکم

احتراما ضمن پیوست تصویر نامه شماره 128294 مورخ 28/2/98 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص «شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی» (موضوع مواد 1، 8، 9 و 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) و با عنایت به تصریح نام سازمان نظام پزشکی در بند 1 ماده 1 و از آنجایی که تصویب و اجرای آن در سازمان موجب شفافیت هرچه بیشتر عملکرد سازمان را فراهم می‌سازد، لذا خواهشمند است باتوجه به اهمیت موضوع در دستور کار شورای عالی قرار گیرد.

دکتر عزت‌اله گل‌علیزاده
 نایب‌رئیس شورای عالی و رئیس کمیسیون نظارت 

رونوشت:

-        استاد گرانقدرجناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس کل محترم سازمان جهت استحضار

-        اعضای محترم شورای عالی جهت استحضار
 
photo_2019-07-30_09-50-53.jpg 74.72 KB

پایان پیام/

مطالب مشابه