الزام قانون، استفاده از کارتخوان برای کلیه حرف پزشکی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طی سوالات مکرر جامعه پزشکی که منظور از پایانه فروش چیست ؛ پیگیری های  لازم از سوی سازمان نظام پزشکی انجام و منظور از پایانه فروش همان کارتخوان است که در اطلاعیه ای که با توافق سازمان امورمالیاتی، سازمان نظام پزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسیده است ، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی ، پیراپزشکی ، داروسازی و دامپزشکی به منظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش دعوت به عمل آمده است .

متن این اطلاعیه در ذیل آمده است:پایان پیام/

4 نظر

مطالب مشابه