جریان پزشک ستیز کشور نتوانسته است پیوند مردم و پزشکان را تخریب کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، انجمن دندانپزشکی ایران درخصوص تخریب های اخیر علیه جامعه پزشکی بیانیه ای را صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: این روزها جامعه پزشکی ایران سخت ترین روزهای خود را در طول عمر طبابت در ایران زمین می‌گذراند. گسترش بی رویه دانشگاه ها و فارغ التحصیلان رشته پزشکی ، فقدان بازار کار مناسب و در خور شأن جامعه پزشکی ،کنار آمدن با افزایش های قطره چکانی تعرفه خدمات در مقابل سیل افزایش هزینه ها ،اجرای ناقص طرح تحول سلامت باعث گردید که جمعی از اعضای جامعه پزشکی جذب فعالیت های غیر مرتبط شده، جمعی دیگر مهاجرت کنند، و جمع بزرگتری و خصوصا اجتماع بزرگ پزشکان جوان به سختی رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند.

این بیانیه ضمن اعتراض به تاکید نادرست بر عدم پرداخت مالیات توسط جامعه پزشکی بدون نام بردن از سایر مشاغل و حرف و طرح دو فوریتی و غیرکارشناسی دو برابر کردن پذیرش رشته های علوم پزشکی بدون توجه به زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری عنوان می کند که جریان پزشک ستیز کشور علیرغم تلاش های خود تاکنون نتوانسته است پیوند مردم و پزشکان را تخریب و اعتماد مابین آنها را از بین ببرد.

از سازمان نظام پرشکی کشور می خواهیم با تبیین مسیر درست، ضمن تعامل با نهادهای موثر نظام، با تکیه بر قدرت اعضای جامعه پرشکی، نقش موثر خود را بیش از پیش ایفا نماید.

بدون شک با اصلاح روش‌های ناپسند، همکاران همچون گذشته به رعایت قانون، ‌مقررات و رضایت مردم عزیز همت خواهند گماشت.

دکتر علی تاجرنیا
رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران

پایان پیام/

مطالب مشابه