سندیکای بیمه‌گران بیمه‌های تکمیلی به دنبال اخذ امتیاز غیرمتعارف است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کوروش شمیمی در نامه ای خطاب به ریاست کل سازمان نظام پزشکی خواستار حمایت این سازمان برای اداره بهتر بیمارستان های خصوصی در شرایط سخت شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

سندیکای بیمه گران بیمه های تکمیلی با طرح موضوعات مختلفی شامل تخفیف از هتلینگ ، جزءفنی و سایر آیتم های مهم و تاثیرگذار در درآمد اختصاصی بیمارستان های خصوصی بدنبال اخذ امتیاز غیرمتعارف است.

سندیکای بیمارستان های خصوصی پس از مذاکرات فراوان با نمایندگان سندیکای بیمه گران  و حتی پذیرش بیماران ایشان بعد از انقضای قرار داد سال گذشته در جلسه مورخ 98/4/25تصمیم به پذیرش بیماران از تاریخ 98/5/1صرفا با تعرفه ابلاغی سال 98 وزارت بهداشت در بخش خصوصی نموده است. 

پایان پیام/

مطالب مشابه