آقای دکتر جهانگیری لطفا پاسخ دهید
این نشانه بارزی از اثر رفتار همبسته و هماهنگ پزشکان مناطق مختلف‌، هیئت‌های مدیره و نیز فعالان صنفی است که توانسته به ثمر مناسب بنشیند .

اینک فعلا فقط نداشتن کارتخوان است که جرم تلقی می‌شود. البته ایشان نتوانسته است مجددا جلوی کلمات غیرقانونی خود را بگیرد زیرا نبودن کارت‌خوان در مطب به عنوان جرم مالیاتی دارای یک مجازات قانونی خاص و احصاء شده است و مجری نمی‌تواند از حدود آن خارج شود.

تهدید کردن اعضای یک حرفه هیچ ارزش قانونی نداشته و ندارد و نمی‌تواند محمل قانونی برای برخورد فرا قانونی قرار گیرد .

در اینجا متاسفانه باید از عملکرد ضعیف معاونت فنی و نظارت سازمان یاد کنیم که سیر وقایع نشان داد نگرش ایشان در تسلیم‌طلبی نسبت به درخواست غیر‌منصفانه از جامعه پزشکی کاملا خطا بوده‌ و باید اینک پاسخگوی اصرار خود بر موضوع دریافت کارتخوان ویژه باشند .

گروه پزشکان و قانون اطمینان دارد با توجه به فضای کلی کشور و اینکه هیچ مسئولی علاقه به ایجاد دومینویی از مخالفت‌های صنفی اقشار مختلف ندارد، روند فشار بر همکاران پزشک با مقاومت در هم خواهد شکست .

هیاهو‌گران و نابکاران در رسانه‌های خاص نمی‌توانند دروغ‌هایشان را تا ابد ادامه دهند ولی کاهش قدرت آنها به میزان ایستادگی و توانمندی ما و شکیبایی ما در استواری است.

پایان پیام/

3 نظر

مطالب مشابه